• Frits van Breda

CU-SGP buitenspel: 'Een gemiste kans voor Leusden'

LEUSDEN Sneller dan verwacht is Bas van Os, de informateur die de coalitiebesprekingen begeleidt, tot een conclusie gekomen. De komende vier jaar is Leusden naar zijn mening het beste af met een coalitie van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA. ,,Een gemiste kans voor Leusden", aldus de lijsttrekker van CU-SGP, Carolien Pouwels. Het besluit is wat haar betreft op 'onnavolgbare wijze' genomen.

Frits van Breda

Al eerder was duidelijk geworden dat, gelet op de verkiezingsuitslag, de combinatie CDA en VVD voor de hand lag. Een derde partij was nodig om tot een meerderheid in de raad te komen. Hoewel er meer mogelijkheden waren, werd er voor gekozen om uitsluitend met de woordvoerder van CU-SGP en GroenLinks-PvdA verder te praten. Met één van de twee partijen moest een coalitie gevormd worden zo was in overleg met de informateur besloten.

MOEILIJKE KEUZE Niet alleen voor de informateur maar ook voor het CDA en VVD bleek de keuze erg moeilijk te zijn geweest. Allebei de mogelijkheden bleken na de eerste besprekingen kansrijk te zijn. Zowel CU-SGP als GroenLinks-PvdA hadden zich zeer constructief opgesteld, aldus de informateur in zijn eindverslag. Met beide partijen zou naar zijn mening een krachtig en stabiel college gevormd kunnen worden. Uiteindelijk is besloten om met GL-PvdA verder te praten. Een keuze die is ingegeven door de verwachting dat een brede coalitie, van links tot rechts, op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Zeker waar het gaat om de onderwerpen zorg en duurzaamheid.

WAARDERING Daarmee is de CU-SGP niet beloond voor haar uitstekende inbreng in de coalitiegesprekken, moest informateur Bas van Os beamen. Toch denkt hij dat zowel het CDA als de VVD door de gesprekken die zijn gevoerd meer begrip en waardering hebben gekregen voor de passie van CU-SGP met betrekking tot mensen met een beperking, armoedebestrijding, een Leusdens zorgloket en het jeugdbeleid.

Het besluit van het CDA en VVD om met GL-PvdA verder te praten had lang niet iedereen verwacht. ,,Ik ben ontzettend blij met het rukje naar links. Ik ben aangenaam verrast", gaf Annet Belt (SP) als haar eerste reactie. Lijsttrekker Albert Dragt (D66) vroeg zich af of de nieuwe coalitie de zorg op peil wil houden of de kosten in de hand wil houden. Als wethouder van financiën weet hij als geen ander dat er een keuze gemaakt moet worden.

AFGESERVEERD De woordvoerder van CU-SGP Carolien Pouwels maakte duidelijk dat ze niets begreep van het besluit om niet verder te gaan met haar partij in een nieuwe coalitie. ,,Het besluit is op onnavolgbare wijze genomen. Jullie gaan een goede wethouder missen", hield ze de aanwezigen voor. ,,We zijn afgeserveerd", aldus het duidelijk teleurgestelde raadslid.

Met het presenteren van zijn eindverslag zit het werk van de informateur er op. Lijsttrekker Wim Vos van het CDA heeft de taak om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te presenteren dat kan rekenen op een groot draagvlak van de inwoners. Op donderdag 19 april zal hij in een raadsvergadering verslag doen over de voortgang van het proces.