• Pixabay

Criminaliteit gemeente Leusden gedaald

LEUSDEN Het aantal misdrijven in de gemeente Leusden is in 2017 met 12 procent gedaald ten opzichte van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde daling van de criminaliteit in de regio van 9 procent. Burgemeester Gerolf Bouwmeester is blij met het resultaat, maar waarschuwt ook: ,,De jeugdoverlast stijgt nog altijd en ook het aantal winkeldiefstallen is gestegen. Er blijft nog genoeg te doen voor gemeente en politie, samen met bewoners en ondernemers."

De daling van de criminaliteit in Leusden is vooral toe schrijven aan een daling van het aantal geweldsmisdrijven (-27 procent) en in het aantal fietsendiefstallen (-63 procent). Ook het aantal vernielingen nam met 25 procent af. Het aantal geslaagde woninginbraken daalde in 2017 met 18 procent, al nam het aantal pogingen daartoe wel toe (+14 procent).

Opvallend is de sterke stijging van het aantal winkeldiefstallen in Leusden (+60 procent), van 20 diefstallen in 2016, naar 32 in 2017. Deze stijging is mogelijk te wijten aan de grote aangiftebereidheid door Leusdense ondernemers, aldus de politie.

JONGERENOVERLAST Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in Leusden gestegen met 23 procent. Dat is het hoogst gezien over de afgelopen vier jaar in Leusden en hoger dan het regionale gemiddelde. De meldingen kwamen voornamelijk uit de omgeving van de Biezenkamp en bij de sporthal bij de Meent. Hiervoor zijn constructieve gesprekken met buurtbewoners, jongeren en jongerenwerker gevoerd. Op de meeste locaties is de situatie nu onder controle.