• Foto: BDUmedia

Commentaar: Lokale journalistiek onder druk

LEUSDEN Uitgeverij De Persgroep heeft afgelopen week bekendgemaakt een forse reorganisatie bij de huis-aan-huisbladen door te voeren. Voor de ruim negentig arbeidplaatsen die vervallen, keren dertig redactiefuncties terug. Voor de journalisten, die vaak tientallen jaren het lokale nieuws hebben verslagen, is dit zeer triest nieuws. Ook voor de diversiteit in de lokale nieuwsvoorziening is dit te betreuren. BDUmedia -uitgever van deze krant en nieuwssite- doet er alles aan om de lokale journalistiek op peil te houden.

De journalistiek staat al jaren onder druk als gevolg van zowel de economische recessie als een journalistieke crisis. Nu de economie weer uit het dal is, wordt het probleem in de journalistiek duidelijker zichtbaar. Waar vroeger de krant het alleenrecht had op het verspreiden van het nieuws, is tegenwoordig elke inwoner in staat om zelfstandig nieuws te verspreiden en te ontvangen.

Het probleem van de lokale journalistiek wordt landelijk niet onderkend. De politici in Den Haag, de journalistenvakbond en de landelijke media maken snel de vergissing dat alleen de regionale dagbladen lokale journalistiek bedrijven. En dat terwijl juist het merendeel van deze dagbladen in de afgelopen jaren steeds verder af kwamen te staan van het lokale nieuws en de lokale gemeenschap. Het is onbegrijpelijk dat in de discussie over (financiële) ondersteuning van de lokale waakhondfunctie uitsluitend wordt gekeken naar regionale dagbladen. Regionale journalistiek is per definitie niet hetzelfde als lokale journalistiek.

Er zijn wel degelijk lokale nieuwsbladen die de politieke besluitvorming in de gemeenteraad structureel volgen en daar kritisch over berichten. BDUmedia is één van de uitgevers met een lange traditie in de lokale journalistiek. Naast het enige lokale dagblad van Nederland -de Barneveldse Krant- is de uitgever verantwoordelijk voor 26 lokale nieuwsbladen. De redacties daarvan werken allen met een redactiestatuut dat waarborgt dat de berichtgeving onafhankelijk kan plaatsvinden.

Wanneer de samenleving belang hecht aan een goede waakhond van de lokale democratie, dan is ondersteuning van lokale nieuwsmedia de meest voor de hand liggende conclusie. Mocht dat ook een financiële ondersteuning zijn, dan zou een redactiestatuut als voorwaarde moeten gelden, om de onafhankelijkheid van de berichtgeving te waarborgen.

Een goede lokale nieuwsvoorziening is gebaat bij meerdere lokale nieuwsleveranciers. De aangekondigde reorganisatie bij De Persgroep draagt daar niet aan bij. Voor de betrokken redacteuren is het een persoonlijk drama. Ik wens ze veel sterkte in deze onzekere tijden.

Norbert Witjes, Hoofd Content BDUmedia