• ,,De buitenkant van De Korf is toe aan een grondige opknapbeurt", aldus wethouder Albert Dragt.

    BDUmedia

College wil investeren in De Korf

LEUSDEN Het college van B en W is tot de conclusie gekomen dat, één jaar voor het einde van de huidige bestuursperiode, alle plannen uit het coalitieakkoord nagenoeg zijn uitgevoerd of in ieder geval zijn opgestart. Volgend voorjaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waarna er ongetwijfeld gesproken gaat worden over de ideeën die er bij de dan nieuw gekozen raad leven. Eén belangrijk project uit de afspraken die er gemaakt zijn moet nog starten. Het betreft de extra kwaliteitsimpuls die het college wil geven aan de Hamershof. Ook kan de raad een voorstel tegemoet zien waarin gevraagd wordt om een fors bedrag uit te trekken voor het 'upgraden' van De Korf. Het activiteitencentrum dat eigendom is van de gemeente Leusden.

Frits van Breda

,,De buitenkant van De Korf is toe aan een grondige opknapbeurt", aldus wethouder Albert Dragt. ,,De uitstraling van het pand moet straks beter aansluiten bij de vernieuwde Hamershof", luidt de motivering. Voor de buitengevel denkt het college 250.000 euro uit te moeten geven. Verder is het plan om een fysieke scheiding aan te brengen tussen de horeca en sport. Dit gaat naar verwachting ruim 500.000 euro kosten. De exploitant van De Korf neemt de helft van de jaarlasten hiervan voor zijn rekening.

HAMERSHOF Voor de renovatie van de Hamershof is naar verwachting tussen de 5 en 6 miljoen euro nodig voor het opknappen van de 'openbare ruimte'. Vanuit de gemeentelijke reserves is 3 miljoen beschikbaar. Over het overige benodigde bedrag zal de raad zich op 18 september moeten uitspreken. Een dag later is de vergadering gepland van de Vereniging van Eigenaren die betrokken is bij de renovatieplannen. Alle plannen die op tafel liggen kunnen alleen uitgevoerd worden als ook de VVE een bijdrage levert ter hoogte van enkele miljoenen.

Andere voornemens van het college zijn de afgelopen jaren gestart of in een vergevorderd stadium. ,,Voor wat betreft de Biezenkamp zijn grote stappen gemaakt", zegt Wethouder Dragt. Het wachten is nog op de uitspraak van de Raad van State over een lopend bezwaarschrift met betrekking tot de omgevingsvergunning. ,,Heijmans is klaar om te starten met de bouw van de Lidl'', aldus de wethouder.

Met de bouw van de tweede sporthal is begonnen. Het zwembad gaat twee maanden dicht voor een grondige renovatie en het gemeentehuis is gesloopt en het Huis van Leusden gaat er komen.

Voor de toekomst zijn er definitieve plannen voor de bouw van drie scholen, het gaat om zogeheten IKC's (Intergrale Kind Centra) met kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs. De eerste scholen komen in de wijk Groenhouten en Berkelwijk, in een later stadium wordt het IKC in Achterveld gerealiseerd.

OZB De jaarrekening 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van bijna 2 miljoen euro. Voor 2017 en 2018 zijn de prognoses minder positief, in belangrijke mate veroorzaakt door de lage rente waardoor de renteopbrengst tegenvalt.

De OZB wordt in ieder geval volgend jaar met 1,5 procent verhoogd, de gebruikelijke inflatiecorrectie.

Of deze belasting nog verder omhoog gaat zoals de raad in 2015 heeft vastgesteld, is nog niet zeker. ,,Als blijkt dat een hogere opbrengst niet nodig is gaan we dat niet doen", belooft wethouder Dragt.