• Koen van Weel

College wil blijven inzetten op toerisme

LEUSDEN In het coalitieakkoord is afgesproken dat onderzocht wordt hoe de opbrengst van de toeristenbelasting kan worden ingezet voor het intensiveren van het toerisme in Leusden. De toeristenbelasting is een zogenaamde algemene belasting, die vrij besteedbaar is. De verwachting is dat dat zo blijft na de landelijke herziening van het belastingstelsel.

Het college ziet geen aanleiding om de huidige situatie te wijzigen en stelt de raad voor om de toeristenbelasting als algemene belasting te handhaven. Het intensiveren van het toerisme in Leusden kan jaarlijks worden betrokken in de discussie over nieuwe beleidswensen.