College werkt mee aan herontwikkeling percelen op landgoed Den Treek

LEUSDEN De percelen Paradijsweg 15, Huize Ingeborg, en Waterlooweg 36, 't Waswater, liggen binnen het landgoed Den Treek Henschoten. Het bestuur van het landgoed wil de (voormalige agrarische) bebouwing op beide percelen slopen en de bestemming veranderen in wonen met extra woonbebouwing. Op Waterlooweg 36 gaat het om een voormalige boerderij.

Paradijsweg 15 werd in het verleden gebruikt door 'Vakantie en Vormingscentrum De Glind', maar is al jarenlang niet meer in gebruik als groepsaccommodatie. Het college wil aan de plannen meewerken, omdat de inrichtingsvoorstellen bijdragen aan een goede herontwikkeling van de betreffende percelen. Daarom heeft het college besloten de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan te starten door de twee ontwerp bestemmingsplannen ter inzage te leggen.