• De jeugdgemeenteraad eind vorig jaar.

    Foto Rinus van Denderen

College onderzoekt haalbaarheid voorstellen jeugdgemeenteraad

LEUSDEN Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Leusdense basisscholen hebben het afgelopen schooljaar nagedacht over de toekomst van Leusden. In de jeugdgemeenteraad, waarin elke school door twee leerlingen werd vertegenwoordigd stond het thema 'Leusden in 2035' centraal. Na een aantal bijeenkomsten in het gemeentehuis werden de scholieren het eens over vijf aanbevelingen met in totaal 26 ideeën die naar het gemeentebestuur gezonden moesten worden. Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering werd de inbreng van de jeugdgemeenteraad behandeld. Het college van B. en W. kreeg van alle fracties het verzoek om uiterlijk voor het eind van het jaar, per aanbeveling, te rapporteren of deze uitvoerbaar is. Als het antwoord bevestigend is, wil de raad weten op welke termijn het advies kan worden uitgevoerd en wat de financiële gevolgen zijn.

Frits van Breda

Een aantal jeugdgemeenteraadsleden heeft met belangstelling de beraadslagingen in de gemeenteraadsvergadering bijgewoond. Jan Mülder (D66) had mede namens de andere partijen een amendement ingediend met wat aanpassingen van het collegevoorstel. De strekking bleef onveranderd: de aanbevelingen van de jeugdgemeenteraad moeten serieus genomen worden. Een enkel idee mocht voor wat betreft de heer Mülder al morgen ingevoerd worden. Het betrof het voorstel om rookvrije zones rond alle basisscholen in te stellen. De aanwezige jongeren maakte hij duidelijk dat het met de andere 25 ideeën in de politiek net zo gaat als met een verjaardag. ,,Spannend tot de laatste dag wat je uiteindelijk wel en niet zal krijgen".

Leusden moet een gezonde gemeente worden, zo luidde één van de aanbevelingen van de jeugdraad. Wat hen betreft moeten er in 2035 winkels zijn die alleen gezonde en duurzame producten verkopen. ,,In de supermarkt worden mensen vaak verleid tot het kopen van ongezonde producten", aldus de conclusie van de jeugd. Opvallend was de aanbeveling dat kinderen, als ze dat willen, een sport mogen beoefenen. Als daar thuis geen geld voor is moet de gemeente dat mogelijk maken. ,,Hierdoor wordt ook het verschil tussen arm en rijk minder", staat te lezen in het overzicht dat de gemeenteraad kreeg aangeboden.

De jeugdgemeenteraad vindt het ook belangrijk dat Leusden steeds meer een 'duurzame en groene gemeente' wordt. Duurzame energie kan opgewekt worden door de aanleg van speciale fietspaden' was één van de vele tips. Ook over het fenomeen 'jagen' hadden de jongeren een uitgesproken mening. ,,Jagen mag alleen als het ten bate is van het natuurbehoud." Ook over vluchtelingen werd door de jongeren van gedachten gewisseld. De conclusie werd op papier gezet. ,,Ze zijn welkom, maar niet teveel. Het is belangrijk dat ze zich welkom voelen en dat ze gelukkig zijn", werd er volledigheidshalve aan toegevoegd.

Wat de jeugdgemeenteraad betreft mag er in Leusden een groot subtropisch zwembad gebouwd worden. Maar het dorp moet wel klein blijven, Leusden moet geen grote stad worden, aldus de laatste van de 26 tips.

Alle aanbevelingen van de jeugdraad zijn te vinden op de website www.toekomstleusden.nl.