College beoordeelt landgoed De Horst als 'meerwaarde voor Leusden'

LEUSDEN Het college van de gemeente Leusden heeft 1 december het ontwerp-bestemmingsplan De Horst vrijgegeven voor inspraak. Het plan gaat over het realiseren van een landgoed en is gericht op het omzetten van agrarische grond naar de bestemming landgoed met een bos- en natuurfunctie. Het gaat om het bestaande agrarische bedrijf op de hoek van de Horsterweg en de Engweg in Stoutenburg.

Dit bedrijf wordt gesaneerd, waarbij de oude wederopbouwboerderij gehandhaafd blijft en een woonbestemming krijgt. De agrarische gronden worden ontwikkeld tot een natuurgebied en aan de (verlegde) Engweg worden vier nieuwe woningen gebouwd: een landhuis, een portierswoning, een koetswoning en een schuurwoning.

Tegen het plan zijn vijf zienswijzen (reacties) ingediend. Deze zijn vooral gericht tegen de bouw van de woningen, uitstraling, uitzichtbelemmering, vrees voor waardedaling van de woning. Daarnaast de vrees dat hierdoor in de toekomst meer bebouwing mogelijk is over het Valleikanaal.

Het college vindt dat het landgoed op deze plek een meerwaarde is voor Leusden op het gebied van ecologie, cultuur, landschap en recreatie en heeft besloten het ontwerp-wijzigingsplan vast te stellen.