Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost opgericht

WOUDENBERG - Op 12 februari 2015 is bij notaris Veldjesgraaf & Korlaar in Woudenberg de akte van oprichting ondertekend van de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost. Deze nieuwe coöperatie zal vanaf 2016 de contractpartner zijn voor boeren die deelnemen aan agrarisch natuurbeheer in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.

In Utrecht Oost is een breed samenwerkingsverband ontstaan van vier agrarische natuurverenigingen, LTO Noord en het Utrechts Particulier Grondbezit. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Henk Davelaar (voorzitter, ANV Vallei Horstee), Art Wolleswinkel (secretaris, LTO Noord) en Teus Spelt (penningmeester, ANV Noorderpark). De andere bestuursleden zijn Maas Merkens (ANV Kromme Rijnstreek), Bart van Laar (ANV Binnenveld), Meta Daniëls (Utrechts Particulier Grondbezit) en Cornelis Uijttewaal (LTO Noord).

De coöperatie zal in de eerste helft van maart bijeenkomsten organiseren. Deelnemers en geïnteresseerden in agrarisch natuurbeheer krijgen dan informatie over de werkwijze en de mogelijkheden voor het afsluiten van nieuwe contracten. De subsidieaanvragen die tot nu toe worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen), lopen straks via de nieuwe coöperatie. Zo wordt gewerkt aan een efficiënte uitvoering en draagvlak in de streek. Het werkgebied van de coöperatie ligt op de flanken van de Heuvelrug en de aansluitende agrarische cultuurlandschappen.