• Babette Kistenkas (l) en Kirsten Otten in hun nieuwe ruimte Het Lokaal dat is gevestigd in De Smederij.

    Mariska Stehouwer

'Cliënten zeer enthousiast over Het Lokaal'

LEUSDEN In participatiebroedplaats De Smederij aan de Hoefijzer heeft Futurum een voormalig klaslokaal ingericht voor activiteiten voor haar cliënten en wijkbewoners. Het Lokaal is de toepasselijke naam van deze ruimte.

Mariska Stehouwer

Futurum begeleid wonen is sinds zeven jaar actief in Leusden en heeft als speerpunt begeleid wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding en coaching voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Babette Kistenkas en Michael Cozijnsen zijn de oprichters van deze organisatie. Beiden werkten in de zorg in Almere; Kistenkas in de ambulante begeleiding en Cozijnsen als woonbegeleider. Samen wilden zij een kleinschalige zorgorganisatie beginnen waarbij medewerkers dicht bij cliënten staan en de onderlinge lijntjes kort zijn. Zo begonnen zij met Futurum in Leusden.

WOONPLEKKEN ,,Op dit moment hebben wij in Leusden twee woonhuizen voor onze cliënten", begint Cozijnsen. ,,In het nieuwe Huis van Leusden komt ons kantoor en wordt ook ons woningaanbod uitgebreid met vier appartementen. In 't Vliet hebben we drie woonplekken voor 18 tot 25 jarigen waar zij begeleid worden om zelfstandig te leren wonen. In de Tabaksteeg hebben we een woonhuis met drie plekken in de leeftijd 35 tot 75 jaar waar met name rust en vaste structuur voorop staan. In het centrum krijgen we dan vier appartementen voor volwassenen vanaf 21 jaar die zelfstandig kunnen wonen. We begeleiden zo'n twintig cliënten in totaal, zowel ambulant als beschermd wonen."

TALENTEN LATEN ZIEN Kirsten Otten, coördinator van Het Lokaal geeft aan dat de ruimte pure winst is voor Futurum. ,,Onze cliënten kunnen hier samen zijn, samen koken, samen een gezellige avond organiseren. Niet alleen met elkaar maar ook met en voor de wijkbewoners. De geluiden van iedereen zijn tot nu toe positief."

,,Het doel van Het Lokaal is dat onze cliënten zelf hun talenten gaan ontwikkelen en laten zien," vertelt Kistenkas. ,,Deze groep maakt niet makkelijk contact en wij willen hen een plek bieden waar zij tot hun recht komen en waarbij wij ook wijkbewoners kunnen betrekken. Denk dan aan het organiseren van een bingo-avond voor de wijk waarbij onze cliënten de avond organiseren. Ook kunnen zij koffie en thee verzorgen als er elders in het gebouw iets georganiseerd wordt." De cliënten zijn tot nu toe enthousiast over Het Lokaal en hebben al diverse ideeën aangedragen zoals een tafelvoetbal- , dart- of filmavond.

ZONDER GELD De inrichting van Het Lokaal was snel voor elkaar. ,,We kregen hulp van diverse mensen en wijkbewoners kwamen langs om bijvoorbeeld een plant of een spel te brengen. Erg leuk. De inrichting is zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als in de woningen zodat de uitstraling overal hetzelfde is. Dat is voor onze cliënten erg fijn."

Het streven van Kistenkas en Otten is om in Het Lokaal zo min mogelijk met geld te doen. ,,Je krijgt iets en je geeft iets terug. Onze mooie ruimte is geschikt voor vergaderingen of andere activiteiten. Als deze ruimte niet gebruikt wordt door onze cliënten kunnen anderen er gebruik van maken. Dan vragen wij daar geen geld voor maar een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld een muzikale- of creatieve activiteit of een zelfgebakken appeltaart. We hopen dat ook wijkbewoners Het Lokaal weten te vinden met ideeën. Zo willen wij graag een tuinset maken voor de buitenruimte. Hoe leuk zou het zijn als er één of meerdere wijkbewoners zijn die dat samen met een aantal cliënten zouden willen maken?"

Meer informatie: www.futurum-begeleidwonen.nl of op de Facebookpagina.