• Enkele van de vele vrijwilligers bij de Voedselbank Leusden

    Mariska Stehouwer

ChristenUnie-SGP wil meer inzicht in armoede Leusden

LEUSDEN De ChristenUnie-SGP wil meer aandacht voor armoede in hun gemeente. Het gaat vooral om gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Landelijk is er aandacht voor de armoedebestrijding, maar de partij vindt dat het nog onvoldoende op de lokale politieke agenda staat. Daarom stelt zij een aantal raadsvragen om zo zicht te krijgen op de armoede in Leusden.

De partij vraagt daarom onder andere hoe vaak er een casus-overleg is tussen verschillende partijen zoals de voedselbank en de sociale dienst. Daarnaast vinden zij het belangrijk om te weten of er ook gemonitord wordt hoe het met deze gezinnen gaat en wat er actief gedaan wordt om armoede op te sporen.

Volgens cijfers uit rapportage Sociaal Domein zijn er 168 kinderen waarvan hun ouders in de bijstand zitten. ,,Hier kunnen de gezinnen van zzp'ers die eigenlijk net niet rondkomen of de gezinnen met een inkomen net boven bijstandsniveau bijgeteld worden. Dan kunnen we rustig stellen dat het om minstens tweehonderd kinderen in Leusden gaat waarbij de ouders weinig tot zeer weinig te besteden hebben", aldus de partij.

(Archieffoto ter illustratie).