• Kandidaten ChristenUnie-SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen, v.l.n.r: Reina Dijksterhuis, Gert Breddels, Jan Overweg, Christiaan den Hertog, Karolien Pouwels, Wout van den Brink, Wim van Hell, Jacolien Viveen.

    ChristenUnie-SGP Leusden

ChristenUnie-SGP Leusden klaar voor verkiezingen

LEUSDEN De leden van de ChristenUnie en SGP kozen deze week hun kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 21 maart 2018 voert fractievoorzitter Karolien Pouwels-Koopman de gezamenlijke lijst aan. Huidig wethouder Jan Overweg, raadsleden Wim van Hell en Wout van den Brink en fractievertegenwoordigers Gert Breddels en Christiaan den Hertog sluiten daar ondermeer bij aan. ,,Een stevig team, we hebben er zin in om samen verder te bouwen aan ons mooie dorp", vertelt Pouwels.

,,Onze kandidatenlijst bevat diverse mensen, jong en oud, man en vrouw, werkend in de zorg, het onderwijs, bij de overheid, zelfstandig ondernemers en vrijwilligers", aldus een enthousiaste fractievoorzitter. ,,We hebben een aantal oudgedienden, echte rotten in de politiek, zoals Jan Overweg die als wethouder stevig kon doorpakken deze raadsperiode en Wim van Hell die afgelopen jaren talloze inwoners sprak over hun zorgen en wensen voor Leusden. Maar we hebben ook de primeur met het jongste potentiële gemeenteraadslid van Leusden: Matthijs van der Ploeg is pas zeventien jaar oud en nu al een ervaren debater. We konden deze keer de lijst ook aanvullen met meer dames, met Reina Dijksterhuis en Jacolien Viveen. Zo vormt de lijst een mooie weerspiegeling van ons dorp en de omgeving."

WAAROM De ChristenUnie-SGP schrijft nog aan het verkiezingsprogramma. ,,Zo'n programma is ook niet statisch, dat moet groeien, net als het dorp ook voortdurend in beweging is", aldus Pouwels. ,,We gaan de verkiezingen in ieder geval in onder het motto: geef geloof een stem. Want wij geloven dat iedereen er bijhoort. Daarom wil de ChristenUnie- SGP een groen dorp behouden voor iedereen, goede zorg voor jong en oud en betaalbaar wonen stimuleren voor alle inwoners. Daarnaast is het voor ons heel belangrijk dat we een inclusief dorp zijn, dus gebouwen, ruimte, ontspanning én werk voor iedereen bereikbaar." Meer verkiezingspunten maken de potentiële raadsleden de komende maanden met acties en filmpjes bekend via www.cu-sgp.nl.

Lijstaanvoerder Pouwels is blij met wat haar partijen bereikten afgelopen raadsperiode. ,,Met onze wethouder en fractie konden we heel wat punten realiseren. Daar gaan we graag mee door." Pouwels is zelf, naast het raadslidmaatschap, actief in het bestuur van Sien en Prokkel, belangenverenigingen voor mensen met een beperking. Dat onderwerp gaat haar aan het hart. ,,Ik moedig graag werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen." Vandaar ook de georganiseerde Sprokkelstagedag. De fractie-aanvoerder is een netwerker en ondernemer, die graag voortdurend verbindingen legt tussen bedrijfsleven, arbeidsbeperkten, politiek en andere doelgroepen. ,,Mensen in armoede, jongeren die houvast missen, vluchtelingen, er speelt veel in ons dorp, ook daar willen we met de ChristenUnie-SGP oog voor houden en waar nodig zeker actie op ondernemen."