• Met z'n allen aandachtig luisteren naar het verhaal van een afvalvrije school

    Loysder Hoek
  • De intentieverklaring werd getekend door Jolanda Zeilmaker, Matthijs van Reij en Erik van Beurden

    Loysder Hoek
  • Samen met de wethouder een afvalrace spelen

    Loysder Hoek

CBS Loysder Hoek is nu afvalvrije school

LEUSDEN Afgelopen week zijn alle scholen vallend onder de koepel van Voilà, een afvalvrije school geworden. CBS Loysder Hoek besteedde met haar leerlingen aandacht aan deze gebeurtenis. Ook werden er in totaal 2500 Doppers aan de leerlingen uitgedeeld.

Directeur Matthijs van Reij vertelt over het proces naar een afvalvrije school. De school binnenlopend vallen gelijk de afvalbakken op zoals deze in elke Leusdens huishouden aanwezig zijn. Een afvalbak voor GFT, PMD, papier en karton en restafval. Van Reij: ,,Andere scholen waren al voorloper in het afval scheiden, wij niet. Vanuit de woningstichting is er een andere afvalverwerker die niet aan afval scheiden doet. Als gebruiker van het MFC Antares hadden wij hiermee te maken en was het lastig om het afval scheiden goed te doen."

Jolanda Zeilmaker, specialist duurzaamheideducatie bij De Groene Belevenis ging samen met Arend-Jan Majoor van 'Stop mijn afval' alle scholen langs om informatie te geven over afvalvrije scholen. Samen met Jasper van Zandwijk, directeur van de naastgelegen school 't Palet zaten zij met z'n vieren rond de tafel afgelopen november. ,,We wilden zeker meedoen en hebben met elkaar stap voor stap bekeken wat nodig was om het afval te scheiden. Dat betekende ook dat we ons eigen afval moesten gaan regelen. Wij zijn als school van helemaal niets scheiden naar het andere uiterste gegaan. Op twee plekken bij ons en drie bij 't Palet staan nu afvalcontainers waar we ons afval gescheiden inleveren. We houden nu nog maar een klein beetje restafval over."

DOPPER Aangezien PMD het grootste deel van de afvalberg inneemt was het, om de afvalberg te verminderen, van belang om juist de hoeveelheid PMD te verminderen. Hiervoor hebben de 2500 leerlingen van de Voilà scholen afgelopen dinsdag allemaal een Dopper ontvangen om te gebruiken ter vervanging van pakjes drinken. ,,Met de leerlingen hebben we afgesproken dat we de Dopper gebruiken voor het drinken en het brood in een broodtrommeltje mee komt. Als dat een keer anders is dan nemen de kinderen hun afval daarvan mee naar huis. Ze willen eigenlijk geen koek in een verpakking meer meenemen en je ziet dat er meer fruit wordt meegenomen. Kinderen pakken het van nature heel makkelijk op, zeker nu er thuis ook meer afval wordt gescheiden."

INTENTIEVERKLARING Afgelopen dinsdag maakte Van Reij een bijzonder moment van de uitreiking van de Doppers. Samen met Jolanda Zeilmaker en wethouder Erik van Beurden werd een intentieverklaring getekend om te werken aan een afvalvrije school waarbij Van Beurden ook nog beloofde om de helft van de Doppers te financieren. ,,Als school vonden we het belangrijk om stil te staan bij afval scheiden. Want we scheiden afval om de aarde een beetje schoner te maken en dat begint bij jezelf. Het GFT, PMD en papier en karton wordt allemaal hergebruikt. Het restafval moeten we verbranden, dus dat moeten we zoveel mogelijk verminderen. We hebben een mooie start gemaakt van onze afvalvrije school."