• De buurthuiskamer is meerdere dagen in de week open.

    Arnoud J Spaaij

Buurthuiskamer DAVA geopend in Achterveld

ACHTERVELD Onder grote belangstelling van meer dan honderd aanwezigen lanceerde initiatiefnemer Lucas Koch afgelopen week DAVA. Met de onthulling van een bord op de gevel van cultureel centrum De Moespot met daarop de naam 'buurthuiskamer' en het laten verschijnen van boekenkasten voor ruilboeken, maakte wethouder Overweg de eerste twee initiatieven van DAVA bekend.

Arnoud J Spaaij

Meerdere initiatieven hebben inmiddels vorm gekregen. Daarvan is ANWB-automaatje Achterveld-Leusden op dit moment misschien al wel het meest succesvol. Dit project is bedoeld voor inwoners van Achterveld die zelf geen beschikking hebben over vervoer. DAVA regelt dat vrijwilligers voor deze mensen met de auto rijden. Tijdens de bijeenkomst werd de eerste rit gestart en bovendien het contract ondertekend tussen DAVA en de ANWB. ANWB heeft het concept inmiddels succesvol bij enkele plaatsen uitgerold.

 

DAVA biedt tevens hulp bij zelfredzaamheid voor ouderen en coördineert aanverwante lokale initiatieven. De afkorting DAVA staat voor 'Door Achtervelders Voor Achtervelders' en de organisatie sluit zich aan bij het initiatief in de gemeente Leusden 'Van Onder Op'; nu regelmatig terug te vinden in de Leusder Krant in de rubriek 'Voor Elkaar'.

,,Meer dan 35 vrijwilligers zijn bereid gevonden zich te gaan inzetten," zo vertelt Koch. Lucas Koch was 35 jaar de dorpsdokter in Achterveld en opperde het idee voor de organisatie in het najaar van 2016. Samen met Edwin Winterkamp, voorzitter van de dorpsraad, inventariseerde Koch ideeën in Achterveld. Maar Koch signaleerde vooral de behoefte aan zorg voor elkaar nu de overheid steeds meer taken uit het collectief wegneemt. ,,In de toekomst zal die behoefte aan hulp bij zelfstandig wonen eerder groter worden. Bovendien is de kans dat sommigen buiten de boot vallen ook aanzienlijk," zo vertelde Koch al eerder op een presentatie. Ook nu refereerde Koch aan de noodzaak om elkaar te helpen bij veelal eenvoudige maar ook noodzakelijke dagelijkse behoeften.

Koch trad op 30 november vorig jaar in overleg met wethouder Overweg en al snel daarna is, met steun uit het Fonds voor Samenlevingsinitiatieven en in samenwerking met Larikslaan 2, meer vorm gegeven aan DAVA. Inmiddels is er een bestuur en zijn er meerdere ideeën uitgewerkt. Wethouder Overweg gaf bij de startceremonie aan dat gemeente Leusden naast de zorgtaak liever wil inzetten op preventie. DAVA sluit wat dat betreft volgens Overweg naadloos aan bij de promotie van de gemeente voor ouderen om te ontmoeten, te bewegen en elkaar te helpen. Bovendien vindt wethouder Overweg DAVA een voorbeeld hoe initiatieven uit de samenleving een samenwerking knnen worden tussen bewoners en gemeente. Vooral de voortvarendheid waarmee in Achterveld DAVA tot stand is gekomen werd door de wethouder geprezen. Overweg zei het zo: ,,DAVA is echt Achtervelds, niet praten maar gewoon doen." Overweg had ook lovende woorden voor Lucas Koch en noemde Koch de spil bij het tot stand komen van DAVA. Twee initiatieven van DAVA werden vorige week donderdag dus symbolisch gelanceerd door de wethouder. Op de gevel van De Moespot onthulde de wethouder een bord met de tekst 'buurthuiskamer'. De buurthuiskamer gaat meerdere keren per week een ontmoetingsplek worden in de bar van De Moespot. De wethouder onthulde ook de ruilboekenkast die naast de Openbare Bibliotheek een plek moet krijgen in het dorp. Daarnaast zijn er nog diverse ander zaken op touw gezet door DAVA, waaronder een singles-café, een klussendienst en samen eten.