• Margit, Adelheid en Peter, drie van de acht Leusdense buurtbemiddelaars.

    Mariska Stehouwer

Buurtbemiddeling Leusden: 'Bel ons, liefst voordat het escaleert'

LEUSDEN Buurtbemiddelaars helpen buren om met elkaar in gesprek te gaan zodat iedereen weer prettig kan wonen. Leusden kent acht buurtbemiddelaars die laagdrempelig, ondersteunend en oplossingsgericht te werk gaan en de werkwijze van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgen.

Mariska Stehouwer

Margit, Adelheid en Peter zijn drie van de acht buurtbemiddelaars die actief zijn in Leusden. Op jaarbasis worden zij gevraagd bij gemiddeld 45 kwesties waarbij het altijd gaat om de aanpak van problemen tussen buren. ,,Mensen kunnen ons heel laagdrempelig benaderen als men overlast ervaart met de buren en waar men niet zelf tot een oplossing komt. Het kan gaan om overlast van rommel rond het huis of van bomen in de tuin, maar met stip bovenaan gaat het over geluidsoverlast, waarbij we niet de rol van rijdende rechter aannemen maar van een onpartijdige gespreksleider."

Gemeente Leusden, politie Leusden en de woningstichting Leusden verwijzen door naar buurtbemiddeling als zij daar reden toe zien. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de buurtbemiddelaars leggen geen verantwoording af aan de gemeente, politie of WSL. ,,We zouden graag in een vroeger stadium worden ingeschakeld, nu worden we soms pas benaderd als overlast is uitgemond in een stevig conflict. Ook als het wringt met de buren en je wilt tips over hoe je het gesprek zelf aan kunt gaan, kan contact gelegd worden met de coördinator van de buurtbemiddeling."

SNEL Buurtbemiddeling is een snel traject waarbij de mensen zelf de regie in handen houden. ,,Na een telefoontje naar onze coördinator is er binnen een week contact met twee buurtbemiddelaars. Zij komen langs voor een intakegesprek waarbij geluisterd wordt naar het verhaal. Met instemming van de mensen gaan de buurtbemiddelaars vervolgens langs bij hun buren om daar het verhaal te horen. Willen de buren samen in gesprek gaan onder begeleiding van de buurtbemiddelaars dan vindt dat plaats op neutraal terrein, waarbij de bemiddelaars het gesprek leiden. ,,Uiteindelijk gaat het erom dat beide buren plezierig kunnen leven. Het opheffen van de overlast hoeft niet gelijk een blijvend contact tussen de buren te betekenen. Soms is er geen behoefte aan contact, maar puur de wens dat de overlast weggenomen kan worden."

AFSPIEGELING Niet iedereen kan zo aan de slag als buurtbemiddelaar. Affiniteit met bemiddelen, de door de CCV vastgelegde competenties bezitten en het volgen van een opleiding zijn een vereiste.

Jaarlijks zijn er acht intervisies waarbij alle buurtbemiddelaars aanwezig zijn om bepaalde kwesties te bespreken, en jaarlijks wordt er bijscholing gevolgd. ,,Op dit moment hebben we genoeg buurtbemiddelaars maar als we aanvulling nodig hebben dan zou het fijn zijn als de groep wordt aangevuld met een jongere of iemand met een andere culturele achtergrond zodat ook wij als groep meer een afspiegeling zijn van de maatschappij. Eventuele geïnteresseerden mogen zich al melden."

Voor meer informatie: www.buurtbemiddelingleusden.nl of bel met de coördinator op 06-45461119 op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.