• Marcel Koch

'Busvervoerder blijft zuidelijk deel Leusden negeren'

LEUSDEN In het nieuwe vervoersplan van Syntus voor 2018 blijft het zuidelijke gedeelte van Leusden-Centrum verstoken van een buslijn. Anne van den Dool, bestuurslid van de stichting Maatschappelijke Begeleiding in Leusden (SMBL) is op zijn zachts gezegd niet blij. Een vraaggesprek.

Als ik Syntus zeg, wat zegt u dan?

Anne van den Dool: ,,Goede bedoelingen, enthousiaste start, ontoereikende organisatie. Syntus is wat mij betreft door de mand gevallen.''

Wat was uw eerste reactie toen u het conceptvervoersplan onder ogen kreeg?

,,Een verkopersverhaal met een te mooie voorstelling van zaken. Het is misleidend. Hoewel in het plan wordt gesteld dat de reizigersaantallen op de haltes van lijn 17 en 217 zijn gegroeid, blijkt uit cijfers dat het aantal reizigers dat in Leusden gebruik maakt van de bus aanzienlijk is afgenomen. Totaal 13 procent en in het zuidelijk deel van Leusden 25 procent. Die cijfers kan je afleiden uit de aantallen per halte die Syntus zelf noemt. Voorts wordt er in het plan weinig aandacht besteed aan de mensen voor wie het verdwijnen van de bus in hun wijk een probleem is. Zo ook aan de breed levende bezwaren in Leusden. Syntus zet de lezer van het plan op het verkeerde been.''

Misleidend is een stevig oordeel?

,,Dat is het zeker, maar daar is niets te veel mee gezegd. Er wordt bewust geprobeerd om een verkeerd beeld over te brengen. Ik vind dit kwalijk gedrag van Syntus en vindt dat ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) en de provincie daarover een stevig gesprek zouden moeten hebben met Syntus.''

U zat met Maxim Meijers van Syntus op 6 april jl. in een restaurant om de tafel. Hoe was de sfeer?

,,Prima. Het gesprek had een goede toon. Maxim Meijers is een vriendelijke man met kennis van vervoerszaken.''

Maar was hij gevoelig voor uw nadrukkelijke wens om bus 77 en 78 (nu samengevoegd in bus 17) in ere te herstellen? Of in ieder geval een buslijn met een zuidelijke route?

,,Hij gaf al vrij snel aan dat hij een terugkeer van lijn 77 en 78 niet zinvol achtte, maar hij zegde toe er naar te kijken. Niet dus.

In het gesprek hebben we nog voorgesteld om een bus 17 met een zuidelijke route en een bus 17 met een noordelijke route te maken, maar ook daar is Syntus doof voor gebleken. De nieuwe lijn 217 vond hij belangrijker.''

In het plan wordt gesteld dat de Leusdenaren de verder weg gelegen haltes goed weten te vinden.

,,Weer zo iets misleidend. Intern heb ik dat een neerbuigende opmerking genoemd. Uit de gegevens blijkt dat het helemaal niet waar is. Natuurlijk is het aantal instappers groter geworden op de overblijvende haltes, maar er is een groot aantal haltes vervallen. Het aantal instappers in het zuidelijke deel van Leusden-Centrum is gedaald met 200.''

Heeft de toonzetting van het plan u geïrriteerd?

,,Een beetje, ja. Omdat het mijns inziens een bewuste poging is de tekst zo te formuleren dat het beeld dat wordt opgeroepen veel positiever is dan de werkelijkheid. Ik vind dat ronduit gemeen. Ik ben van mening dat een bedrijf als Syntus zich niet moet verlagen tot een dergelijke werkwijze.''

Ondanks alles blijft u pleiten voor een terugkeer van bus 77 en 78?

Stellig: ,,Ja, want voor veel Leusdenaren blijft het een gemis.''

En de nieuwe buslijn 217 (tussen bedrijventerrein Horst en Amersfoort) mag van u worden geschrapt?

,,De lijn is een leuke aanvulling, maar het belang ervan is een beetje overdreven. De tijdwinst voor reizigers is minimaal en het aantal reizigers is weliswaar toegenomen, maar niet gigantisch. De schade aan de zuidkant is vele malen groter dan de winst aan de noordkant.''

Syntus gaat lijn 17 meer laten rijden in de spits, weekenden en vakanties, zo vermeldt het vervoersplan.

,,Een plezierige aanvulling, maar feit blijft dat het zuidelijke gedeelte door Syntus blijvend wordt genegeerd. Voor ouderen en mensen met een beperking is dat onverteerbaar.''

Hoe ziet het vervolg eruit wat SMBL betreft?

,,We zijn geen actiegroep, maar we gaan in elk geval door met het behartigen van de belangen van ouderen en mensen met beperkingen. Bovendien heb ik begrepen dat de gemeenteraad, waarmee we nauw in contact staan, een gesprek wil met de directie van Syntus. Dat lijkt mij een goede stap.''

Afgelopen week is er in de gemeenteraad een motie aangenomen van alle lokale politieke partijen op een terugkeer van een buslijn door zuidelijk Leusden.

Syntus ziet goede ontwikkeling

In een reactie op het artikel laat Syntus weten dat gebaseerd op nauwkeurige vervoerkundige analyses en de dagelijkse praktijk het totaal aantal reizigers niet afneemt. Syntus ziet een goede ontwikkeling in Leusden en een beter en meer toekomstvast product met lijn 17 en 217. De vervoerder is ervan overtuigd dat van het nieuwe openbaar vervoer netwerk in Leusden per saldo meer reizigers voordeel zullen hebben. Tegelijkertijd, zo stelt Syntus: ,,Beseffen we ons dat een deel van de inwoners graag de bus dichter bij huis ziet. Daarom blijven we graag in gesprek met de gemeente en de provincie om na te denken over mogelijke aanvullende vormen van (openbaar) vervoer.''