• Marcel Koch

Bus terug op politieke agenda

LEUSDEN De Leusdense politiek moet (opnieuw) een vuist maken voor beter openbaar vervoer in Leusden en Achterveld. Daarvoor dient de SP donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in. ,,Elke inwoner heeft recht op openbaar vervoer in de directe woonomgeving'', aldus Annet Belt van de SP.

Marcel Koch

Recente pogingen van de Socialistische Partij om het onderwerp weer vetgedrukt op de politieke agenda te krijgen of op zijn minst in de raad bespreekbaar te maken, mislukte faliekant. Dit tot ergernis en verbazing van Annet Belt, fractievoorzitter van de SP dat met twee zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. ,,Vorig jaar was er nog sprake van eensgezindheid, stonden we zij aan zij in onze felle strijd tegen vervoerder Syntus en Provinciale Staten. Maar tot nu toe geeft niemand thuis, wordt de discussie gemeden terwijl de situatie onveranderd is. Ja, ze zullen best wel denken daar heb je de SP wéér met hun riedeltje over betere buslijnen, maar dat interesseert me niks. Dit gaat niet over de SP, dit gaat heel Leusden aan. Welke partij het onderwerp claimt is mij om het even. We moeten met z'n allen er voor zorgen dat Leusden een betere dienstverlening krijgt dan dat we nu voorgeschoteld krijgen. De motie is een wake-up call.''

AFSPRAKEN In concreto wil de SP dat het college met het oog op het vervoersplan 2020 binnen afzienbare tijd intensieve gesprekken voert met ROCOV, het adviesorgaan van de provincie. ,,Het college moet druk uitoefenen.'' Want volgens de SP laat het opdoeken van lijn 77 en 78 – nu bijna twee jaar geleden – zich nog steeds voelen. Belt: ,,In de wijken waar de bus niet rijdt klagen de ouderen en de mensen met een lichamelijke beperking nog steeds steen en been.''

OVERVALLEN In september deed de SP, koud in de raad, een eerste poging om de discussie aan te zwengelen. Ook toen legde de fractie een motie op tafel. ,,Ging het ene oor in en het andere oor uit. Nul reactie'', zegt de Leusdense met ongeloof in haar stem. ,,Achteraf hoorde ik dat de partijen zich door de motie overvallen voelde. Beter was geweest, zo werd mij ingefluisterd, als ik hen vooraf in kennis had gesteld. Oftewel, ik had in de wandelgangen moeten polsen of er überhaupt draagvlak voor was. Nou goed dan, voortaan zal ik de partijen eerst een beetje kietelen.''

Was hier sprake van een beginnersfout, onervarenheid wellicht? ,,Ach nee zo zie ik dat helemaal niet'', antwoordt de SP'er. Na een korte overpeinzing vervolgt ze: ,,Luidt de uitdrukking niet: men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn.'' Ze schiet onbedaarlijk in de lach. ,,Mijn stijl van politiek voeren is het niet. Ik ben niet thuis in lobbyen.''

LANGE ADEM Dat Provinciale Staten, ondanks herhaaldelijke druk, de afgelopen jaren geen krimp heeft gegeven en zich ongevoelig hield voor welk argument dan ook, weerhoudt de SP niet om wederom de confrontatie te zoeken. Belt: ,,We hebben een lange adem.''