• Frits van Breda

Bus Leusden-Zuid keert niet terug

LEUSDEN Een motie van de provinciale fracties van SGP, SP, PvdA en 50Plus om de bus weer terug te brengen in Leusden-Zuid haalde maandag geen meerderheid in de Provinciale Staten van Utrecht. Fractievoorzitter van de SGP, Gijs van Leeuwen, reageerde teleurgesteld. het gaat om de bus in het zuidelijk deel van Leusden Centrum, de oude lijn 77 door de wijken Langenbeek, Bosveld, Munnikhove, Zwanenburg, Clarenburg, Burgemeester van der Postlaan en Groenhouten.

Sinds de nieuwe concessie van Syntus is er in Leusden veel rumoer over het Openbaar Vervoer. De bussen reden niet op tijd en Leusden-Zuid werd niet meer door een bus bediend. Na de wijzigingen in maart zijn de bussen veel meer op tijd gaan rijden. Het probleem in Leusden-Zuid is echter nog steeds niet opgelost. Nog steeds liggen de haltes daar ongebruikt en moeten de bewoners naar een veel verder gelegen halte fietsen. Ook in het nieuwe vervoersplan van Syntus komt er geen reguliere bus in Leusden-Zuid. Men moet genoegen nemen met een buurtbus.

KLACHTEN Voor de SGP in de Staten van Utrecht was het reden genoeg om een motie in te dienen. Samen met de PvdA, de SP en 50 Plus bepleitte de fractie een terugkeer van de bus in Leusden-Zuid. Fractievoorzitter Van Leeuwen: „Er is een complete wijk slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. We horen daarover veel klachten. Ik vind dat je met zulke signalen wat moet doen. Daarom hebben wij deze motie ingediend. Het openbaar vervoer is voor heel veel mensen belangrijk. De oplossingen die nu worden aangedragen schieten wat ons betreft echt te kort."

TELEURGESTELD Een meerderheid van de provinciale staten zag echter de noodzaak om extra maatregelen te treffen niet in. Een buurtbus is voor Leusden-Zuid genoeg. Van Leeuwen reageerde teleurgesteld. „Ik vind dit echt een gemiste kans. Er ligt een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad in Leusden. De klachten houden al een half jaar aan. Als je dat allemaal negeert, hoe kun je dan nog volhouden dat je in verbinding staat?" Toch houdt de fractieleider ook hoop. „We zijn er nog niet. In september stellen we het vervoerplan definitief vast. Tot die tijd en ook daar na houdt de SGP de vinger aan de pols."