• Archief BDUmedia

Burgemeester Horselenberg reikt vier Koninklijke onderscheidingen uit

LEUSDEN Burgemeester Margreet Horselenberg reikte woensdag vier Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van Leusden. Karin Brienne-Stegehuis en Joost Coenen werden beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Karina van Holst-Pellekaan en Eric Jan Tuininga werden beide benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond woensdagochtend 26 april plaats in het gemeentehuis.

Karin Brienne-Stegehuis is ruim vijftien jaar secretaris van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Achterveld. Daarnaast organiseert en begeleidt zij de activiteiten en dagjes uit van deze afdeling, is zij actief voor de afdeling welfare en bezoekt zij mensen thuis. Tevens woont zij vergaderingen bij van de regio Utrecht en organiseert zij de landelijke bootreis van De Zonne-bloem. Brienne-Stegehuis is in het dagelijks leven werkzaam bij de recherche van het basis-team Amersfoort van de Politie-eenheid Midden-Nederland. Binnen de recherche heeft zij jarenlang deel uitgemaakt van het BedrijfsOpvangTeam (BOT) Utrecht. Dit team verleent nazorg aan politiecollega's die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt.

JOOST COENEN Coenen was van 1978 tot 1991 bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld. Daarnaast heeft hij als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gefungeerd. Ook is hij vijftien jaar lang voorzitter geweest van het St. Caecilia Koor te Achterveld. Sinds 1992 is hij lid van de parochievergadering van de Stg. Jozef-geloofsgemeenschap in Achterveld. Bij deze parochie is hij onder andere actief in het begeleiden van avondwaken.

Vanaf 1995 is hij voorzitter van de Stichting Ons Gebouw, het dorpshuis in Achterveld. Al ruim vijftien jaar is hij ook extern vertrouwenspersoon van de St. Jozefschool te Achterveld. Tevens is hij lid van de museumwerkgroep van de Stg. Jozef-geloofsgemeenschap te Achterveld en sleutelbeheerder van de Mariakapel van deze gemeenschap.

KARINA VAN HOLST-PELLEKAAN Karina van Holst-Pellekaan, werkzaam als manager Vastgoed bij GrandVision/Brilmij Groep, is al vele jaren zeer actief binnen de zwemsport, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Sinds 1987 is zij scheidsrechter, niet alleen bij nationale wedstrijden maar ook bij de plaatselijke zwemverenigingen ZPC uit Amersfoort en De Haaien uit Leusden. Ze geeft tijdens deze wedstrijden leiding aan ongeveer achttien personen.

Ook is zij al vijftien jaar lid van de KOC (Kring Official Commissie), tegenwoordig ROC (Regio Official Commissie) geheten, en secretaris van de scheidsrechtercommissie Zwemmen in de provincie Utrecht van de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond). Vanaf 2003 is zij lid van de taak-groep Officials en Reglementen Zwemmen. Deze taakgroep is belast met onder andere nieuwe reglementen die vanuit de Fédération Internationale de Natation (FINA, de Wereldzwembond) en de Ligue Européenne de Natation (LEN, Europese zwembond ) ingevoerd moeten worden. Daarnaast heeft zij als taak opleidingen te verzorgen voor en het beoordelen van nieuwe scheids-rechters. Sinds 2010 is zij internationaal zwemofficial (onder andere hoofdscheidsrechter) bij diverse Europese en Wereld zwemkampioenschappen in binnen- en buitenland.

Zij heeft ook diverse keren als zwemofficial gefungeerd bij het IPC (International Paralympic Committee). In 2016 was zij als zwemofficial aanwezig bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Zij is door de Wereldzwembond FINA aangewezen als één van de zeven zwemofficials.

Lokaal was zij van 2005 tot 2010 zij lid van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Bongerd, en aansluitend van de scholengemeenschap Amersfoort. Vanaf 2012 was zij mailmanager van het Hockeyteam MHC te Leusden. Tevens was zij 5 jaar voorzitter van de peuterspeelzalenorganisatie in Leusden. In 2011 werd zij benoemd tot sportvrijwilliger van de gemeente Leusden.

ERIC JAN TUININGA Eric Jan Tuininga is natuurkundige en was voorheen werkzaam als beleidsmedewerker en hoofd studiecentrum Technologie en Beleid bij TNO in Apeldoorn. In de periode 1984-2001 was hij hoogleraar Maatschappelijke Aspecten der Natuurwetenschappen en tevens voorzitter van de vakgroep Geschiedenis en Maatschappelijke Aspecten der Natuurwetenschappen van de Faculteit Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In deze hoedanigheid publiceerde hij zo'n dertig wetenschappelijk en vakinhoudelijke artikelen, onder andere in de 'Bulletin of Science, Technologie & Society'. Sinds 2001 is hij met emeritaat.

Tuininga heeft zich zijn gehele loopbaan niet alleen professioneel, maar ook maatschap-pelijk ingezet in zijn streven om duurzame ontwikkeling in de praktijk te brengen. Hiervoor heeft hij geparticipeerd in een veelheid van commissies en maatschappelijke initiatieven op dit gebied. Voor zover bekend zijn er 62 initiatieven met de heer Tuininga als drijvende kracht. Het zwaarte-punt van zijn activiteiten ligt op het terrein van (duurzame) energie. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse delegatie die de voormalige president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, begeleidde in mei 1993.

Naast al zijn nationale en internationale activiteiten vond hij ook nog tijd en aandacht voor diverse activiteiten op lokaal niveau. Zo is het Zin Cafe een belangrijk, lokaal initiatief van de Raad van Kerken. In 2009 ontving hij een duurzaamheidsprijs voor het energie-besparingsinitiatief in de wijk Rozendaal te Leusden.