• Opgeruimd Leusden
  • Opgeruimd Leusden
  • Opgeruimd Leusden

Burgemeester helpt mee met opruimen zwerfafval

LEUSDEN Leusden is weer een stukje schoner. Tijdens de opruimactie van LeusdenZet haalden vijftig schoolkinderen samen met ondernemers en inwoners van Leusden vrijdag veertig zakken zwerfafval op. Ook Burgemeester Bouwmeester, bewoner van Leusden-Zuid, was samen met raadsleden van de partij om het Maximaplein en de omgeving op te ruimen.

Tijdens de tweemaandelijkse opruimochtend afgelopen zaterdag werden door ruim dertig deelenemers vierenveertig vuilniszakken met zwerfafval opgeruimd. „Veel handen in veel straten maken heel veel minder zwerfafval in Leusden. Iedereen kan elke dag de aanval inzetten om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen in zijn of haar eigen omgeving", aldus Opgeruimd Leusden.

De volgende opruimacties zijn op 23 februari en op 24 maart.