• Annemieke Vermeulen tijdens Leusden Jazz dit jaar.

    FotoVanDenderen
  • In gesprek met basisschoolleerlingen tijdens de jeugdgemeenteraad.

    Foto Rinus van Denderen
  • Tijdens de laatste dag van de Avondvierdaagse afgelopen juni.

    Mariska Stehouwer

Burgemeester Annemieke Vermeulen vertrekt

,,Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging", is de simpele verklaring van Annemieke Vermeulen waarom ze uit Leusden vertrekt. Ze vindt dat er in Leusden, sinds haar komst in 2009, behoorlijk wat veranderd is. ,,Vijf jaar geleden lanceerde ik de kreet 'Samenleving voorop'. Ik ben altijd bezig geweest mensen te betrekken bij het plannen". Na haar aantreden merkte ze al snel dat er in Leusden erg veel mensen woonden met een schat aan kennis. ,,Het goud loopt op straat", zo was en is haar conclusie. Straks in Zutphen hoopt ze ook de inwoners te kunnen betrekken bij de besluitvorming.

Frits van Breda

Dat de inmiddels oud-burgemeester van Leusden in de politiek terecht is gekomen heeft niets te maken met haar opvoeding. ,,Mijn ouders hadden niets met politiek en kunst". Toch heeft ze een afgeronde academische studie in kunstgeschiedenis en archeologie achter de rug. ,,Ik was zeker niet de beste student, maar wel de eerste die een baan had" zegt ze met enige trots. In haar studententijd raakte Annemieke Vermeulen al geïnteresseerd in politiek en meldde zich aan als lid van de VVD.

Door haar huwelijk kwam ze terecht in het Brabantse Alphen, een dorpje met zo'n 3500 inwoners, dat midden in een proces verkeerde van gemeentelijke herindeling. ,,Dorpen met totaal verschillende culturen moesten worden samengevoegd tot Alphen-Chaam, een gemeente met nog geen 10.000 inwoners." Na de gemeenteraadsverkiezing in 1996 kwam Annemieke als enige VVD-er in de gemeenteraad. Drie jaar na haar aantreden werd ze benoemd als wethouder. Dat wethouderschap duurde slechts twee jaar. Na een ernstig meningsverschil met haar collega-wethouder nam ze weer plaats in de gemeenteraad.

De volgende stap in de politiek werd het burgemeesterschap van Millingen aan de Rijn, een gemeente tussen Nijmegen en Kleve. Van 2004 tot 2009 vervulde ze het ambt met veel plezier. In die periode werd het gemeentehuis in Millingen gesloten. De ambtenaren kwamen in dienst van de buurgemeente Groesbeek waar alle ambtelijke diensten werden 'ingekocht'. ,,Het was politiek gezien erg onrustig toen ik daar begon. Toen ik opstapte waren de verhoudingen genormaliseerd. Achteraf waren de ambtenaren blij met de overstap", aldus Annemieke Vermeulen. Het moment was gekomen om te gaan solliciteren.

Het werd Leusden. Naar haar idee een gemeente waarvan er dertien in een dozijn gingen. Een grotere, stabiele gemeente met een groot aanbod van winkels in een zeer volledig winkelcentrum. Bij haar aantreden in 2009 was iedereen druk bezig met de op handen zijnde verkiezingen die resulteerde in een coalitie van CDA, VVD en GroenLinks. Annemieke Vermeulen heeft zich nooit geprofileerd als een representant van de VVD, vindt ze zelf. ,,Als mens ben ik een liberaal. Ik hou niet van betutteling." Ze voegt er aan toe dat ze iedereen de maximale vrijheid wil geven om zich te ontplooien.

Ze zag het als haar taak om op het gemeentehuis een goed draaiend team in stand te houden, waarbij ze er zelf op toezag dat inwoners en organisaties zoveel mogelijk werden betrokken bij de processen van besluitvorming. De slogan 'Samenleving Voorop' die ze introduceerde, zal ongetwijfeld nog lang in Leusden gehoord worden. Niet alleen dat Annemieke Vermeulen na haar aantreden al snel merkte dat er in Leusden veel mensen woonden met kennis op allerlei gebieden. ,,Mensen bleken hier ook bereid elkaar te helpen. Iets wat Leusden tot een unieke gemeente maakt!"

De buitenwereld betrekken bij het werk binnen het gemeentehuis bleek een behoorlijke cultuurverandering, die geslaagd genoemd kan worden. Leusden werd naar het idee van de burgemeester een ondernemende gemeente waarbij men op het gemeentehuis niet bang was om fouten te maken in de zoektocht naar het wegnemen van obstakels in de regelgeving om goede initiatieven te kunnen uitvoeren. Ambtenaren die de randen van de regelgeving opzochten en daarbij in de fout gingen, werden soms zelfs beloond met een zelfgebakken taart van Annemieke Vermeulen.

De inmiddels ex-burgemeester kijkt terug op een periode waarin er veel tot stand is gekomen. De tijd is voorbij dat iedereen die een idee had voor een evenement eerst bij de gemeente aanklopte voor subsidie. Wel was de burgemeester altijd bereid om samen met de initiatiefnemers te zoeken naar mogelijkheden. Als voorbeeld wordt Leusden Jazz en theater De Tuin genoemd. Ook over het nieuwe Leusdense monumentenbeleid is ze erg tevreden. ,,Het behoud van monumenten moet een zaak zijn van enthousiaste eigenaren en niet afhankelijk zijn van subsidies" Ze is van mening dat het behoud van monumenten veelal in goede handen is bij de eigenaren. ,,Je moet hen niet beperken, maar ruimte geven om een vaak duur pand te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld door nieuwe functies toe te staan".

Over de manier waarop Leusden vluchtelingen heeft opgevangen is de ex-burgemeester nog steeds enthousiast. Zonder problemen werden vluchtelingen welkom geheten door een grote groep vrijwilligers. Een dieptepunt mag de laatste avondvierdaagse genoemd worden, waarbij Leusden het landelijk nieuws haalde omdat er sprake zou zijn van discriminatie. Een aantal Leusdenaren hebben inmiddels het initiatief genomen om alles in het werk te stellen het evenement ook volgend jaar door te laten gaan, zij het wellicht in een andere vorm.

"Het is hier erg comfortabel" bevestigt Annemieke Vermeulen. Toch geeft ze er de voorkeur aan om te verhuizen naar Zutphen, een stad met veel historie en kunst. Ook daar wil ze zo snel mogelijk de bevolking betrekken bij de besluitvorming. Het is een stad met problemen. Grote werkloosheid en omdat Zutphen niet aan een snelweg ligt voor ondernemers geen favoriete vestigingsplaats. "Ik ga 100 dagen op mijn handen zitten, gesprekken voeren en alles opschrijven wat me opvalt". Daarna kan Zutphen een lijst met actiepunten tegemoet zien.