• Een groepsdiscussie over casussen.

    Hans Beijer

Brede steun voor vrijwilligerscoördinatiepunt

LEUSDEN Een projectgroep, bestaande uit SMBL (Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden), gemeente Leusden en Larikslaan2, besloten anderhalf jaar geleden een werkgroep in te stellen om te werken aan een laagdrempelig, toegankelijk vrijwilligerscoördinatiepunt: Huiskamer van Leusden. De werkgroep acht nu het moment aangebroken om spijkers met koppen te slaan. Vertegenwoordigers van diverse vrijwilligersorganisaties, Larikslaan2, fondsen en de gemeente Leusden zijn woensdag 17 mei massaal bijeengekomen in De Koningshof om samen de mogelijkheden en problemen te inventariseren op weg naar Huiskamer van Leusden. Voor de pauze kregen drie sprekers het woord.

Hans Beijer

Wethouder Jan Overweg: ,,De Huiskamer sluit naadloos aan bij het door de gemeente gehuldigde motto 'De samenleving voorop'. Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en Leusden kent veel vrijwilligers".

Mogelijkheden te over. Maar niet iedere inwoner weet de weg: welke vrijwilligers doen wat en hoe kom ik met ze in contact? Ook zijn er fondsen, bijvoorbeeld van kerken, die hun gelden graag op een goede manier willen besteden ter oplossing van bepaalde schrijnende situaties en problemen. Maar hoe vinden zij de juiste wegen om dingen te doen die aanvullend zijn op wat de gemeente al doet? Huisarts Mirjam van der Waart bespreekt een denkbeeldige casus, die zomaar in haar eigen dagelijkse praktijk zou kunnen voorkomen. Zij behoort tot de zorgprofessionals die in hun werk tegen complexe problemen van patiënten en cliënten aanlopen, die zij ook niet allemaal zelf kunnen oplossen. Bij welke vrijwilligersorganisaties kunnen zij dan aankloppen?

COÖRDINATIEPUNT Egbert van Oppenhuizen, directeur van Binding, de organisatie achter 'Wijk helpt', een soortgelijk initiatief in de gemeente Wijk bij Duurstede, deelt de mening van de werkgroep: vraag van inwoners en zorgprofessionals en aanbod van fondsen en vrijwilligers kunnen alleen goed aan elkaar gekoppeld worden middels zo'n vrijwilligerscoördinatiepunt.

Op grond van zijn eigen ervaringen kan hij aanbevelingen doen, zoals: houd voor een goede onderlinge communicatie en afstemming het team vrijwilligers van de Huiskamer klein en zorg ervoor dat ze bij complexe problemen een beroep kunnen doen op ondersteuning (in Leusden bij Larikslaan2).

,,Met dat coördinatiepunt maak je optimaal gebruik van alle kracht die er in de gemeente is".

BREED COMMITMENT Na de pauze gingen de deelnemers in groepen in gesprek over enkele casussen uit de dagelijkse praktijk, die op de vrijwilligers van de Huiskamer af zouden kunnen komen.

Men discussieert onder meer over de afstemming met en rol van Larikslaan2, het up-to-date houden van alle informatie en wie de coördinatie in de gaten houdt bij meervoudige inzet van vrijwilligers.

Het commitment dat deze avond aan de gesprekstafels breed gevoeld wordt, sterkt de werkgroep in haar streven vaart te houden in het proces. De bedoeling is dat Huiskamer van Leusden al in het komende najaar een eerste tijdelijk onderkomen krijgt in het gebouw van Larikslaan2.