• Egbert Kielstra

Brasserie en fietswereld op Schapenweitje

LEUSDEN Hans Greefhorst en Lex Hülsenbeck, twee Leusdense ondernemers, waren het er ruim twee jaar geleden al over eens geworden. Het stukje grond aan de Hamersveldseweg, bekend als het schapenweitje, zou genoeg ruimte bieden voor de nieuwbouwplannen van Fietswereld en de bouw van een restaurant. Het enige probleem was dat het stukje grond eigendom was van een groot aantal erfgenamen van de overleden eigenaar van de voormalige historische boerderij 'Noordwijk'. Uiteindelijk is men er in de loop van dit jaar uitgekomen. De voor de nieuwbouw benodigde grond is verkocht en het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.

Frits van Breda

Fietswereld Hans Greefhorst maakt tot op heden gebruik van een verzameling schuren achter de boerderij, waarvan het oudste deel waarschijnlijk dateert uit de periode tussen 1800 en 1850. Het bedrijf is in de loop der jaren sterk gegroeid. Reden voor eigenaar Greefhorst om plannen te maken voor een nieuwe, ruimere vestiging. Het schapenweitje en de voormalige varkensschuur, die moet verdwijnen, bleek te groot voor het fietsenbedrijf. Wethouder Albert Dragt had wel een oplossing. Hij wist van de plannen waar Lex Hülsenbeck mee rond liep. De eigenaar van het bekende restaurant Bling vond het tijd geworden om iets nieuws te starten in Leusden. Hans en Lex werden het al snel eens. Het beschikbare perceel was groot genoeg om beide plannen te realiseren.

ARCHITECT Samen besloten ze de Leusdense architect Egbert Kielstra in te schakelen om met een voorstel te komen. Het resultaat is inmiddels bekend. Het restaurant komt direct aan de Hamersveldseweg, Fietswereld wordt daarachter gebouwd. Beide ondernemers zijn het er over eens dat de architect iets moois heeft bedacht. Beide bedrijven passen heel goed in het historisch beeld van de omgeving.

Fietswereld komt in een pand dat er uit ziet als een schuur zoals die vroeger werd gebouwd. Het restaurant heeft de uitstraling van een boerderij. Over de keuze van het bouwbedrijf was men het ook eens. Zowel de fietsenwinkel als het restaurant worden gebouwd door Cor Brouwer uit Stoutenburg.

Begin dit jaar wilde Lex Hülsenbeck nog geen enkele uitspraak doen over zijn plannen. ,,De intentie om iets nieuws te beginnen na vijf jaar Bling is er" was het enige dat hij kwijt wilde. Nu alle formaliteiten achter de rug zijn en met de bouw begonnen kan worden, wil hij wel vertellen wat er staat te gebeuren. ,,Van sluiting van restaurant Bling is geen sprake. Voorlopig ben ik daar nog niet weg", voegt hij er direct aan toe. Wel zal de bedrijfsleider van het Pannenkoekenhuis, Bobby de Vos, in de loop van volgend jaar de scepter gaan zwaaien en het restaurant overnemen.

NAAM Lex heeft voor zijn nieuw te bouwen restaurant nog geen naam bedacht. In ieder geval wordt het niet een bedrijf zoals Bling. Het woord Brasserie vindt hij een betere benaming voor de eetgelegenheid die 7 dagen per week vanaf 11.00 tot 23.00 uur geopend zal zijn. De brasserie beschikt naast een aparte bar straks ook over een fraai terras op het zuiden.

Hans Greefhorst kan zich voorstellen dat Leusdenaren die gewend waren aan het weitje met schapen, kippen en konijnen, de dieren zullen missen. Alle dieren zijn of worden verhuisd naar de kinderboerderij van de voormalige school De Vallei, inmiddels met De Klimrakker gefuseerd tot een school met de naam KLA4, gelegen aan de Asschatterweg. Als het aan de enthousiaste ondernemer ligt wordt zijn nieuwe zaak nog voor de zomervakantie geopend. De realisering van de brasserie zal wat meer tijd in beslag nemen.

Het fietspad en naastliggend trottoir dat de Hamersveldseweg verbindt met de Hamershof, ter hoogte van de bibliotheek, zal drastisch veranderen.

De directe omgeving van de brasserie en Fietswereld zal er uit gaan zien zoals de plannenmakers dat graag voor de hele Hamershof zouden willen. Voor parkeerproblemen zijn de twee ondernemers niet bang. Het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving wordt fors uitgebreid.