• Jürgen Erik Bommezijn

Bras 73: water voor De Zonnebloem

LEUSDEN Wat een andere lokale Zonnebloemafdeling is gelukt, dat moeten wij hier ook kunnen, dacht Peter Barendregt, webmaster bij Zonnebloem Leusden. Indachtig de slogan van De Zonnebloem 'Er kan zoveel meer dan je denkt' ging hij met zijn idee naar het bestuur.

Hans Beijer

Voorzitter Jeanne Kal: ,,Bij ons leefden dergelijke plannen al enige jaren, maar was het er nog niet van gekomen." Barendregt kreeg groen licht om met zijn plan aan de slag te gaan en nam direct contact op met Lex en Karin Hülsenbeck, eigenaren van restaurant Bras 73. Hen sprak het lokale karakter van zijn plan aan.

WATERKARAFFEN Wie bij Bras 73 van een maaltijd geniet, kreeg tot voor kort gratis water geserveerd. Sinds afgelopen oktober krijgt men nu een waterkaraf aangeboden, met daarbij het vriendelijke verzoek om hiervoor geheel vrijwillig 1,50 euro te betalen. Dit gehele bedrag gaat naar Zonnebloem Leusden. In de praktijk blijkt vrijwel niemand hier bezwaar tegen te hebben en zodoende kon op 1 januari jl. al een mooie tussenbalans opgemaakt worden: op dat moment stond de teller van deze actie op duizend euro.

WIN WIN De actie met karaffen water voor de Zonnebloem levert louter winnaars op. Het resultaat voor Zonnebloem Leusden is evident. In de eerste plaats natuurlijk de financiële opbrengst, die hoofdzakelijk gebruikt gaat worden om de vervoerskosten omlaag te brengen bij deelname aan evenementen en excursies. Kal is er wat blij mee: ,,Dit zal drempelverlagend werken in het geval van mensen voor wie de hoogte van de deelnamekosten bepalend is voor of zij al dan niet meegaan." Daarnaast zit op elke karaf een sticker geplakt met daarop een QR-code.

Barendregt: ,,Klik je daarop met je mobieltje, dan kom je op de website van Zonnebloem Leusden terecht en ook meteen op de actuele pagina die over deze actie gaat. Zo krijgt men dus informatie over waar Zonnebloem Leusden voor staat en wat zij allemaal doet." Ook voor Bras 73 levert deze actie positieve effecten op. Door aan deze actie mee te werken, laat zij haar maatschappelijke betrokkenheid zien. Tenslotte, wie als gast van Bras betaalt voor water voor De Zonnebloem, doet iets goeds door bij te dragen aan de bevordering van de sociale samenhang in Leusden.

BREDER De huidige actie loopt nog door tot eind oktober van dit jaar. De eigenaren van Bras hebben al de wens uitgesproken ook daarna door te gaan met deze actie, maar dan breder. Ze zouden er dan graag andere horecagelegenheden in Leusden bij willen betrekken. Het mooiste zou zijn om de opbrengsten onder te brengen in een soort fonds. Andere vrijwilligersorganisaties, maar bijvoorbeeld ook sportverenigingen zouden dan een verzoek kunnen indienen om uit dit fonds een bijdrage te krijgen voor een bepaald doel of waar men op dat moment erg behoefte aan heeft. Kal: ,,Wij als Zonnebloem Leusden kijken en denken graag breder en ondersteunen deze wens van harte."