• Hermien Gierman (voorzitter Gilde Leusden) en Marcel Schuchard (voorzitter Kiwanis Leusden).

    Jan Luteijn

Boost na donatie VoorleesExpress

LEUSDEN In de bibliotheek Leusden is zaterdag een cheque ter waarde van 3750 euro overhandigd aan het Gilde Leusden, dat de uitvoering verzorgt van de VoorleesExpress in Leusden. Met dit bedrag kan gedurende drie jaar in vijf gezinnen voorgelezen worden door de voorleesvrijwilligers van het Gilde.

Hans Beijer

Dit bedrag is tot stand gekomen via fundraising door de Kiwanis Club Leusden. Dat is een internationale organisatie van serviceclubs die zich inzet voor kinderen wereldwijd. De plaatselijke afdeling zet zich in voor (groepen) kinderen in Leusden die het moeilijk(er) hebben. Daartoe wordt onder meer aan fundraising gedaan voor bepaalde acties en projecten. De VoorleesExpress is hiervan een voorbeeld. Deze bestaat landelijk 12 jaar en in Leusden is men afgelopen september met de eerste gezinnen gestart. Dit initiatief houdt in dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Doel is het voorkomen van laaggeletterdheid ten behoeve van een betere toekomst voor deze kinderen.

ZELFREDZAAMHEID Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Als ouders laagopgeleid zijn en hun kinderen thuis weinig stimuleren, dan ontwikkelen deze niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan als andere kinderen die even intelligent zijn. Daar komt bij dat door de verdergaande digitalisering steeds meer een beroep wordt gedaan op taal- en leesvaardigheid.

Actieve stimulering van de taalontwikkeling van kinderen is daarom cruciaal: het leidt niet alleen tot meer plezier in lezen en betere schoolprestaties, maar ook tot een grotere zelfredzaamheid in hun latere leven.
De VoorleesExpress ondersteunt basisscholen, peuterspeelzalen, GGD en kinderopvangorganisaties bij het helpen van kinderen met een taalachterstand.

BEKENDER Jessica Jager, projectleider van VoorleesExpress Eemland: ,,Wij willen graag bekender worden bij basisscholen, GGD en dergelijke, omdat bij hen gezinnen het eerst in beeld komen als er een taalachterstand speelt. Zij kunnen deze gezinnen dan wijzen op de mogelijkheid van de VoorleesExpress. Wanneer ouders gemotiveerd zijn om mee te doen, dan komt er 20 weken lang op een vaste middag of avond een vrijwilliger bij hen thuis om een uur voor te lezen en samen met kind en ouders te werken aan taal en leesplezier."

AANSLUITING Het uitgangspunt is voorlezen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de thema's die spelen op school of peutercentrum. Daarnaast kan ook met praten, zingen, dansen, toneelspelen en allerhande taalspelletjes het creatief bezig zijn met taal constant gestimuleerd worden. Jager: ,,De voorlezer moet je als het rolmodel voor die ouders zien. Je zoekt als voorlezer naar specifieke mogelijkheden en kansen in dit gezin, met de bedoeling om de taalomgeving thuis blijvend te verrijken nadat de voorleesweken voorbij zijn." Vertrouwd raken met het lenen van boeken bij de bibliotheek kan daarbij een extra zetje geven.