• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Boomfeestdag in de stromende regen

LEUSDEN Ondanks het slechte weer kwamen leerlingen van De Brink, Christal en De Rossenberg in de stromende regen woensdagmorgen naar buiten. De scholen zijn gehuisvest in het multifunctionele centrum Atlas op de Biezenkamp. De dennenboom op het speelterrein had de warme zomer van vorig jaar niet overleefd. Een goede reden om in het kader van de ,Nationale Boomfeestdag een nieuwe boom te plaatsen, die beter bestand is tegen warmte.

Frits van Breda

De kinderen die mee mochten helpen, hielpen enthousiast mee om de al uit de kluiten gewassen plataan op zijn plaats te zetten. ,,Leuk dat ik mee mag helpen", reageerde Lily-Rose uit groep zes. Elena, uit groep acht van De Rossenberg keek vooruit. Zij vond het een goede zaak dat de boom straks voor schaduw gaat zorgen. ,,Op het plein is het zomers altijd erg warm als de zon schijnt", legde ze uit.

De Boomfeestdag werd dit jaar voor de 63ste keer gevierd. Dit jaar was het thema 'Ieder kind een boom', een verwijzing naar de intentieverklaring die inmiddels door zo'n zestig gemeenten is ondertekend. Het betreft een oproep om kinderen te betrekken bij gemeentelijke groenplannen. Het thema doelt ook de de klimaatakkoorden. Daarin wordt ook verwezen naar het belang van aanleg van bossen en het planten van meer bomen. ,,Elke boom die een kind plant is een bijdrage aan een beter klimaat", aldus de stichting die het jaarlijkse festijn organiseert.

In Leusden zijn de gemeente, SIGHT Landscaping en de Groene Belevenis ook dit jaar op zoek geweest naar de beste locaties om het dorp groener te maken. Inwoners, maar ook scholen, sportverenigingen en instellingen werden opgeroepen om met suggesties te komen. Dit jaar kwamen er een veertiental voorstellen die in het kader van de Boomfeestdag worden den uitgevoerd. Als het aan Mariska Wolters ligt komen er veel meer ideeën op haar bureau. Als omgevingsmanager bij SIGHT Landscaping is zij nauw betrokken bij het Leusdense groen.

Behalve met het planten van bomen is het bedrijf ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de 'buitenruimte'. Het vegen van straten, onkruidbestrijding en het beheer van plantsoenen vallen daar onder. Dat bomen een belangrijke functie hebben waar het gaat om het milieu kan de organisatie van de Boomfeestdag uitleggen. ,,Bomen beperken bodemerosie en wateroverlast, leggen fijnstof en CO2 vast en zorgen voor aantrekkelijk groen." In een stad kan één boom zoveel stikstofdioxide en fijnstof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers, aldus de specialisten.

Leusden is voor wat betreft SIGHT Landscaping een unieke klant. ,,In geen enkele andere gemeente is er zoveel betrokkenheid van bewoners." Regelmatig wordt er met bewoners overlegd en is er een speciale klankbordgroep. De jeugd wordt vooral tijdens de Boomfeestdag betrokken bij het Leusdense groen. Ook dit jaar bleek het, ondanks de regen, weer een succes te zijn. De kinderen die de regen trotseerden kregen allemaal een zakje met zaadjes. Hiermee kunnen ze zelf een boom planten die vooral aantrekkelijk is voor bijen.