• Caspar Huurdeman Baarn

Bomenkap voor herinrichting Hessenweg Achterveld

ACHTERVELD Medio april starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Hessenweg in het centrum van Achterveld over een lengte van bijna twee kilometer. Vanaf de Helweg tot voorbij Hessenweg 150-152 worden de riolering, de rijweg en de trottoirs vervangen. Vooruitlopend hierop worden 32 bomen verspreid langs de route gekapt, meldt de gemeente Leusden.

Veel van de bomen staan dicht bij het te vervangen riool of vallen binnen de nieuw te graven delen van weg, parkeerplaatsen en trottoirs. De huidige bomen worden vervangen voor evenveel nieuwe bomen van dezelfde soort, Carpinus betulus (haagbeuk). Dertig bomen worden geplant binnen het werkgebied en twee daarbuiten. De bomen worden gekapt op 26, 27 en 28 februari.

AFSLUITING Om het kappen van de bomen veilig te laten verlopen, wordt de Hessenweg tussen het kruispunt Kon. Julianaweg - Hessenweg en kruising Ruud Visserstraat - Hessenweg op woensdag 27 en donderdag 28 februari afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gebeurt buiten de spitsuren, van 9.00 tot 16.00 uur. Woningen, bedrijven en winkels blijven tijdens de afsluiting bereikbaar onder begeleiding van verkeersregelaars. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Ruurd Visserstraat en de Pater Stormstraat.

INLOOP Tekeningen en impressies van de totale herinrichting zijn op een drietal momenten te bekijken tijdens inloopmomenten in cultureel centrum De Moespot, aan de Jan van Arkelweg 6 in Achterveld. De inloopmomenten zijn donderdagmiddag 14 februari van 14.00 tot 16.00 uur; dinsdagavond 19 februari van 19.00 tot 21.00 uur en donderdagmiddag 28 februari van 14.00 tot 16.00 uur.

In het definitieve inrichtingsplan staat waar de nieuwe bomen worden geplant en hoe de herinrichting eruit komt te zien. Vanuit het projectteam zijn ambtenaren aanwezig om toelichting te geven. Eind maart organiseert de aannemer die het werk gaat uitvoeren nog een informatieavond voor inwoners en geïnteresseerden waar thema's als planning, fasering, omleidingen, bereikbaarheid en communicatie ruim aan bod komen.

De aanleg van nieuwe riolering is een geschikte gelegenheid om met aanwonenden in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het regenwater van de woning af te koppelen van de riolering. Dit, met het oog op de toenemende wateroverlast door de klimaatverandering. De gemeente en vakmensen van De Groene Belevenis nodigen aanwonenden persoonlijk uit kansen en mogelijkheden te bespreken met behulp van subsidie van waterschap Vallei en Veluwe. Ook tijdens de inloopmomenten wordt hierover informatie gegeven.