• In opdracht van het Waterschap is aannemer Pannekoek uit Vaassen een nieuwe stuw aan het maken in de Praamgracht nabij Paleis Soestdijk.Tijdens de werkzaamheden is de Biltseweg nabij de kruising Amsterdamnsestraatweg versmald.Meer info bij Waterschap Valei en Veluwe

    Caspar Huurdeman Baarn

Bijna miljoen euro voor vispassages Barneveldsebeek

LEUSDEN De Europese Unie, de provincie Gelderland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland trekken bijna 3,3 miljoen euro uit om te zorgen voor een betere visstand in de Linge en de Barneveldsebeek. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend gemaakt.

Met het geld worden in de Barneveldsebeek en in de Linge vispassages aangelegd. In de Linge gaat het om acht vispassages in stuwen waardoor vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen. Dat is voor een aantal soorten heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor de Winde en de Riviergrondel. Het waterschap hoopt dat door de vispassages er meer verschillende soorten in de Linge zullen komen. In de Barneveldsebeek gaat het om drie vispassages, wat goed is voor de sterkte van de beekvispopulatie.

Bij de Barneveldsebeek betaalt Waterschap Vallei en Veluwe 450.000 euro. Het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) betaalt nog eens 450.000 euro. Voor de vispassages in de Linge komt bijna 1,2 miljoen euro van het Europese fonds. De provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland betalen ieder bijna 6 ton. Beide projecten moeten in 2021 klaar zijn.