Bijna 1,3 miljoen subsidie voor Larikslaan2/Welzijn Leusden

LEUSDEN Het bestuur van Larikslaan2/Welzijn Leusden krijgt in 2015 een subsidie van € 1.282.712,- voor de uitvoering van taken op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Vanwege de fusie tussen Larikslaan2 en Welzijn Leusden kon de subsidie niet op tijd worden aangevraagd. Het college doet een beroep op de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening, om de subsidieverlening alsnog rechtmatig te laten verlopen. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt via de collegeberichten.