• Annemarie van den Berg-van den Hengel

Bezwaren tegen bouwplan

LEUSDEN Het (gewijzigde) bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 staat donderdag op de agenda van de gemeenteraad. Na jarenlange discussie en plannenmakerij wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met het voorstel.

Frits van Breda

In het kort komt het er op neer dat de tuinmeubelwinkel, het naastliggende woonhuis en de opslagruimte plaats gaat maken voor een appartementencomplex met 17 woningen. De drie ingediende zienswijzen om de plannen te wijzigen of helemaal van de agenda te verwijderen heeft het college van B & W niet overgenomen. Over het feit dat de door het echtpaar Beets ingediende zienswijze werd ondertekend door vijftig bewoners, is de nodige discussie ontstaan. ,,Ik heb wel een brief ondertekend, maar de ingediende zienswijze was dat niet", aldus een inwoner van Leusden die in de buurt van de omstreden plek woont. Hij spreek over een 'hetze' die er lijkt te ontstaan. Ook in zijn directe omgeving wordt er zo over gedacht.

,,Ik heb mijn handtekening gezet onder een brief van de familie Beets die wat mij betreft vooral ging over het bewaard blijven van monumentale en historische panden aan de Hamersveldseweg." Dat het bij de winkel van Jan van den Berg niet om een historisch pand gaat, is wat hem betreft geen discussie. Toen er nog geen kruispunt was, stond er een ruim twintig meter hoge silo van de veevoederfabriek. Op 21 december 1981 werd de silo omgetrokken. Het bedrijf verhuisde naar Renswoude.

Een bewoonster van de Egger is naar de gemeente gestapt toen ze de brief van de familie Beets in de bus kreeg. Ze deed dat mede namens verontruste bewoners die de lijst hadden ondertekend. Van het drie uur durende gesprek met een ambtenaar heeft ze een verslag gemaakt dat openbaar is gemaakt en bij de raadsstukken is gevoegd.

Ze wil anoniem blijven. Inmiddels heeft ze de bewoners die daar prijs op stelden duidelijk gemaakt dat, in tegenstelling tot wat ze in de brief van de familie Beets had gelezen, de gemeente niet zomaar bestemmingsplannen kan wijzigen. Dat er tussen het eerste plan en het plan dat nu ter discussie staat een periode van 10 jaar staat, was voor haar nieuw. ,,Dus niet zomaar op het nippertje voor de verkiezingen overhaast een beslissing genomen." Dat er geen sprake is van het slopen van een monument of een bijzonder historisch gebouw is de bewoners van de Egger ook wel duidelijk.

Het lijkt morgenavond geen hamerstuk te worden. In elk geval zullen er zowel voor als en tegenstanders van het bouwplan voor het appartementengebouw aanwezig zijn.