• Archieffoto

Bezuiniging op onderhoud groen ter discussie

LEUSDEN De gevolgen van de bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen worden steeds meer zichtbaar. Op het gemeentehuis is dat ook merkbaar. Het aantal klachten is dit jaar tot boven de 200 gestegen. ,,Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar", aldus wethouder Overweg.

Frits van Breda

Niet alleen de bezuinigingsmaatregel is de oorzaak van een ander aanzien van het groen. Ook het stoppen met het gebruik van het chemisch onkruidmiddel Roundup is aanleiding tot meer onkruid op straat. Om een einde te maken aan het gebruik van het middel is een gevolg van een gemeenteraadsbesluit. Milieuoverwegingen gaven de doorslag en betekenden beslist geen kostenbesparing.

Onder meer via sociale media laten inwoners weten dat ze ontevreden zijn met het veranderende straatbeeld. In juli is aan 1500 Leusdenaren gevraagd om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Over de uitkomst van het onderzoek wil de wethouder nog geen uitspraak doen. Hij wil dit graag doen tijdens een raadsbijeenkomst op donderdag 29 september waarbij ook belangstellenden welkom zijn om mee te praten over het onderhoud van de openbare ruimte. Er kan dan,van gedachten worden gewisseld over mogelijke verbeteringen. Op grond van een afweging van de kosten en baten kunnen er dan keuzes worden gemaakt. De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft al eerder schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van de openbare ruimte. Er werd toen aandacht gevraagd over het aanzien van het winkelcentrum De Hamershof dat steeds groener wordt door het opschietende onkruid.

Vorige week werd er door de fractie een tweede brief gezonden. Ook hierbij kwam het onderhoud ter sprake. Aanleiding was de situatie rond de in gebruik genomen brug die de Roo van Alderwereltlaan en de Hekkerdreef verbindt. ,,Door hoog opgroeiend onkruid bij het fietspad is het steeds moeilijker voor een automobilist om aankomende fietsers te zien" schreef de VVD. Nog voordat de brief op het gemeentehuis arriveerde werd deze situatie opgelost. Omdat de brief telefonisch was aangekondigd was er direct actie genomen en werd er binnen enkele uren gemaaid.