• De meeste woningen van Klaverland en Grasland worden al lange tijd door dezelfde mensen bewoond.

    Arnoud Spaaij

Bewonerscommissie voelt zich weggepest

LEUSDEN De bewonerscommissie van Klaverland en Grasland is opgeheven. De leden ervan voelen zich ernstig geschoffeerd door Woning Stichting Leusden. In een brief aan de gemeenteraad maakt de inmiddels ex-commissie haar frustratie kenbaar in de hoop dat anderen over het geschil geïnformeerd worden.

Arnoud J Spaaij

De kern van het geschil is ontstaan bij een beleidswijziging. De huizen aan Grasland en Klaverland zijn al sinds de bouw bestemd geweest voor ouderen. Dit is veranderd sinds 2015. Ook jongeren vanaf 18 jaar krijgen nu gelegenheid zich te vestigen in de woningen. Dit tegen de zin van de bewoners die al geruime tijd wonen in het, over het algemeen rustige, stukje van de wijk Groenhouten.

PERPLEX Een enquête door de bewonerscommissie die inzicht moest geven over de wensen van de bewoners werd voorgelegd aan WSL. Ane Harting schrijft namens de voormalige bewonerscommissie Gras- en Klaverland in de brief aan de gemeenteraad dat deze uitslag ,,respectloos de grond in werd geboord" door WSL. Harting schrijft verder in de brief over de ruzie met WSL: ,,Wij werden, inclusief ons 82-jarig commissielid, als kleine kinderen in de hoek gezet. Daarna heeft de heer Van Haastrecht schriftelijk gedreigd om onze commissie aan de kant te zetten. Wij hebben niets misdaan. In welk land wonen wij? Wij stonden perplex. Nog steeds."

Het conflict liep eerder dit jaar zo hoog op dat de commissie zich richtte tot Huurders Leusden Voor Elkaar met een vraag om hulp. HLVE stuurde het verzoek door naar WSL.

GEEN KRITIEK Harting licht mondeling toe: ,,Kennelijk mag je geen woord van kritiek hebben. Over een buurtbarbecue praten ze vriendelijk mee. Maar als er serieuze zaken spelen, dan krijg je ze regelrecht tegen je. WSL werkt heel nauw samen met de gemeente. Toch willen we nog met deze brief meer mensen informeren over hoe WSL te werk gaat."

GEEN LEEGSTAND Bijna vanzelfsprekend is de visie van WSL een andere dan die van de bewonerscommissie. WSL zegt op de hoogte te zijn van de klachten van de bewonerscommissie maar laat ook weten haar redenen te hebben voor het ingezette beleid: ,,Het besluit om het seniorenlabel van deze woningen te halen, is een besluit uit 2015. Hier spraken we veelvuldig over met de bewonerscommissie. De vraag naar deze woningen onder senioren was te laag. We kunnen het als sociale verhuurder niet verantwoorden dat er woningen leegstaan, terwijl de vraag onder jongeren groot is." En over het conflict met de bewonerscommissie verklaart WSL: ,,We zijn het niet met elkaar eens geworden."

HULP Grasland en Klaverland liggen vlak bij de Hamershof. De bewoners hebben gemiddeld een hoge leeftijd. Sinds kort wonen er inderdaad jongeren, vertelt een bewoonster bij het prikbord van de bewonerscommissie dat nog steeds buiten op een muur hangt. Tot problemen heeft het niet geleid. ,,Er woont een moeder met haar kind. Gescheiden. Dus ik snap dat deze mensen ook moeten wonen. Maar WSL verkoopt het aan ons dat we als ouderen dan hulp kunnen verwachten als er mensen van verschillende leeftijd hier wonen. Dat heb ik nog niet gemerkt hoor." De mevrouw, die al bijna 15 jaar in de wijk woont, wil niet met haar naam in de krant. De rust van het wonen is haar lief en weegt blijkbaar zwaarder dan gelijk krijgen.

Gemeente Leusden laat weten de brief van de bewonerscommissie te kennen. Deze is als stuk, ter kennisname voor de raad en het college, toegevoegd bij de agenda van de raadsvergadering van 27 september.