• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Bewoners Walstro: 'We pikken het niet meer'

LEUSDEN Niet alleen de bewoners van de Walstro maar ook die van de aanliggende hofjes hebben er genoeg van. Elke morgen gebruiken grote aantallen weggebruikers hun straat om verkeerslichten te vermijden. Niet alleen de aantallen, maar ook de grote snelheid waarmee door de wijk gereden wordt maakt dat de buurt bang is voor ongelukken.

Frits van Breda

Zonder gebruik te maken van snelheidsmeters is eenvoudig vast te stellen dat de gemiddelde automobilist de maximumsnelheid van 30 km behoorlijk overschrijdt. Op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur is het zelfs verboden om vanuit de richting Achterveld rechtsaf de Walstro in te slaan. Het verbod wordt door veel automobilisten genegeerd. Voor de buurt was maandag de maat vol. Met een lint en het plaatsen van enkele kliko's werd de straat afgezet en de politie gewaarschuwd. De afzetting moest worden weggehaald, maar de agenten konden zelf constateren dat menige automobilist de straat in wilde rijden ondanks het verbod.

DRAMA ,,Elke ochtend is het hier een drama", aldus de woordvoerder van de wijk, Miriam Campillos. Vier jaar geleden deed ze samen met andere bewoners een beroep op de gemeente om mee te werken aan het plaatsen van een kabelbaan voor de kinderen. Een fatsoenlijke speeltuin was er in de hele wijk niet te vinden. De kabelbaan is er gekomen en de buurt was enthousiast over de medewerking van de gemeente Leusden.

DREMPELS Eén probleem moest nog worden opgelost. De kabelbaan stond aan de overkant van de straat en er ontstonden gevaarlijke situaties omdat er te hard gereden werd over de Walstro. Er werd om verkeersdrempels gevraagd zodat de automobilisten de snelheid zouden verminderen. De drempels kwamen er maar oogsten niet het gewenste resultaat. Buurtbewoners verhoogden de drempels maar deze werden binnen twee uur weer verwijderd door gemeentewerken.

IN DE MALING GENOMEN Ook van Campillos mogen er best auto's over de Walstro rijden, zolang ze maar hun snelheid aanpassen aan de situatie. De grote aantallen auto's die 's morgens de Walstro als sluiproute gebruiken zijn echter een ergernis voor de hele buurt. De politie is enkele keren langs geweest op momenten dat het verboden is om af te slaan naar de Walstro. ,,De laatste tijd heb ik ze niet meer gezien", zegt Miriam Campillos. ,,Ik voel me in de maling genomen", aldus de woordvoerder van de wijk. ,,Ik wil gewoon dat er iemand van de gemeente komt kijken en met ons komt praten."

FILES ,,De twee drempels bij het speeltuintje voldoen aan de richtlijnen en zijn voldoende om de snelheid te beperken", aldus wethouder Erik van Beurden. De extra drukte op de weg van Achterveld naar Leusden is naar zijn mening te wijten aan de werkzaamheden op de Hessenweg. De verkeerslichten op het kruispunt Asschatterweg-Middenweg zijn aangepast zodat het verkeer vanaf de Asschatterweg langer groen licht krijgt. Toch kan niet voorkomen worden dat er tijdens de ochtendspits lange files staan, tot voor de brug over het Valleikanaal. De wethouder zal de politie vragen ook de komende tijd het inrijverbod op de Walstro tijdens de ochtendspits regelmatig te controleren.