• Bert Vossebelt, Isaak Boone, wethouder Van Beurden, Dick Rooks, Edwin Winterkamp en Co de Groot.

    Arnoud J Spaaij

'Bewoners kiezen definitief voor asfalt'

ACHTERVELD Voor- en tegenstanders van klinkers in de Hessenweg ontmoetten elkaar om voor eens en altijd duidelijk te krijgen hoe de verhoudingen zijn. De uiteindelijke stemming was dan ook glashelder maar wethouder Van Beurden hield toch een slag om de arm.

Arnoud J Spaaij

Maandagavond kwamen zo'n 75 mensen naar Ons Gebouw. Verreweg de meeste van de aanwezigen waren bewoners van de Hessenweg en zo was de avond ook bedoeld. Een informatieve avond die werd geleid door een onafhankelijke gespreksleider.Co de Groot kon als eerste zijn verhaal houden namens de voorstanders van asfalt. En hoewel De Groot niet aanwezig was bij het werkbezoek had hij zijn huiswerk uitstekend gedaan. De Groot maakte duidelijk dat, ook al worden klinkers optimaal gelegd, al na korte tijd slijtage, beschadigingen en verzakken optreden. Het gevolg is meer lawaai door het passerende verkeer.

Daarna volgde eerst een toelichting van Edwin Winterkamp namens de denktank. Hij legde uit hoe dorpsraad en de daaruit voorgekomen denktank stap voor stap is gekomen tot het uiteindelijke voorstel met klinkers. Dat is al drie jaar geleden begonnen en leidde na de samenstelling van de denktank met vertegenwoordigers uit verschillende organisaties en verenigingen uit Achterveld aanvankelijk eerst tot een wensplan. Met het wensplan is de denktank, in overleg met ambtenaren van gemeente Leusden en advies van technische bureaus, gekomen tot een voorstel. Ook daarop hebben Achtervelders kunnen reageren.

Vervolgens onderbouwde Dick Rooks namens de denktank de keuze voor klinkers. Dat was het meest technische deel van de avond. Daaruit bleek, volgens Rooks, dat klinkers de snelheid van het auto's verlagen. Een belangrijk punt omdat iedereen het er over eens is dat verkeersveiligheid voor een deel voortkomt uit een lage snelheid van het autoverkeer. Dat moet dan vooral door het visuele effect worden bewerkstelligd. De geluidsreductie zou dan bovendien door de lage snelheid navenant zijn. De dorpse uitstraling die in het wensplan ook is vastgelegd vindt de denktank echter ook van belang. De introducties maakten veel vragen en reacties los bij de aanwezigen. Een enorm sceptisch was men over de levensduur van de klinkers. Door de ambtenaren werd bevestigd dat klinkers meer onderhoud nodig hebben.

Wethouder Van Beurden liet weten dat klinkers 15.000 euro meer per jaar aan onderhoud kosten. En hoewel de vijf voorstanders in het panel aan de discussietafel eigenlijk alle kritische vragen uit de zaal goed voorbereid wisten te beantwoorden, werd de meerderheid van het publiek niet overtuigd van klinkers. De stemming leverde naast een paar onthoudingen 85 procent voorstanders op van asfalt. Een duidelijke aftekening die bij sluiting van de avond door raadslid Gerrit Kroeze, als beslissing voor de gemeenteraad op 8 maart, werd vastgelegd. Daar was Van Beurden het echter nog niet mee eens. ,,Het college moet nog beslissen. Daarin is ook plaats voor technische motivatie en het werk dat de denktank heeft aangeleverd", vond de wethouder.