• Gea Elferink

Bestuursleden KPV Achterveld in het zonnetje gezet

ACHTERVELD Tijdens de jaarvergadering van de Katholieke Plattelandsvrouwen (KPV) Achterveld zijn de dames Ria van de Wetering en Ton Zwarts in het zonnetje gezet vanwege het feit dat ze 25 jaar deel uitmaken van het bestuur. Voorzitter Gea Elferink feliciteerde de dames en overhandigde bloemen.

De enige man die avond was wethouder Erik van Beurden. Hij voerde namens de gemeente Leusden het woord en sprak zijn waardering uit over de vele jaren dat de dames hun bijdrage aan de vereniging hebben geleverd, Ria als secretaris en Ton als penningmeester. Als blijk van waardering kregen de dames een bos mooie bloemen.