Bestuur Valleiconcerten weer compleet

LEUSDEN Na het aftreden van Hans Maas als secretaris van Stichting Valleiconcerten, heeft het bestuur Tijs Rolle bereid gevonden deze functie in te vullen. Stichting Valleiconcerten organiseert al 42 jaar kamermuziekconcerten in Leusden. In het stichtingsbestuur heeft Hans Maas gedurende twaalf jaar het secretariaat bemand. Na zijn afscheid in augustus is hij door het bestuur bedankt voor zijn grote inzet en het vele werk dat hij heeft verricht. Zijn opvolger is Tijs Rolle, actief muziekbeoefenaar in de Orkestvereniging Amersfoort, en gedurende een aantal jaren bezoeker van de Valleiconcerten in de dorpskerk Leusden Zuid. Het nu weer voltallige bestuur werkt hard aan de organisatie van de acht concerten in dit seizoen (waarvan één speciaal voor kinderen) en ook al aan de voorbereiding van het seizoen 2016 - 2017.