• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Bestemmingsplan tweede sporthal nog steeds ter discussie

LEUSDEN De Raad van State wil uiterlijk op 13 juni van de gemeente Leusden meer informatie over de parkeervoorziening op het Burgemeester Buiningpark. Gevraagd wordt om de parkeersituatie inzichtelijk te maken als de tweede sporthal in gebruik is en op de drie sportvelden wordt gespeeld. Ook wil de RvS weten hoe het zit met het parkeren als er
evenementen plaats vinden op de parkeerplaats. Is het sportcomplex dan nog wel bereikbaar voor hulpdiensten? Dat de vragen worden gesteld nadat de nieuwe sporthal al enige tijd in gebruik is, heeft alles te maken met een al 2 jaar geleden ingediend bezwaarschrift. De Postduiven Vereniging Leusden (PVL), die op het terrein een clubhuis heeft, maakte bezwaar tegen het bestemmingsplan.

Frits van Breda

Enkele keren per jaar worden er op het parkeerterrein evenementen georganiseerd. Op die momenten is het clubhuis vrijwel onbereikbaar, aldus de leden van de PVL. De gemeente ging er twee jaar geleden van uit dat de 114 parkeerplaatsen in de directe omgeving van het  clubhuis voldoende is voor het aantal sporters dat kon worden verwacht als de nieuwe sporthal er zou staan. Woordvoerder Michel Vrijhoef van de postduivenvereniging was een andere mening toe gedaan. Hij had becijferd dat het aantal parkeerplaatsen verdubbeld moest worden. Toen duidelijk werd dat de gemeente niet bereid was de plannen voor de bouw van een tweede sporthal en de bijbehorende voorzieningen aan te passen, stapte de PVL naar de rechter om bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan.

In oktober 2017 is het bezwaar van de postduivenvereniging door de Raad van State behandeld. In december kwam er een tussenuitspraak waarbij de gemeente werd gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de situatie bij het Buiningpark.

Ook het nieuwe college van B en W is van mening dat hun voorgangers hun werk goed gedaan hebben. In het bestemmingsplan dat ter discussie staat is al aandacht besteed aan het parkeren. Een gespecialiseerd bureau heeft geconcludeerd dat er voldoende parkeergelegenheid op het sportpark aanwezig is als zowel de sporthal als de sportvelden in
gebruik zijn. Het bestemmingsplan dat ter discussie staat heeft te maken met de bouw van de sporthal en bevat geen regelingen voor het houden van evenementen, zo meent het college.

Wethouder Wim Vos benadrukte in de onlangs gehouden raadsvergadering dat Leusden niet beschikt over een evenemententerrein. Voor het houden van evenementen is een
evenementenvergunning vereist. In de vergunningaanvraag wordt de bereikbaarheid van hulpdiensten en beschikbaarheid van parkeerplaatsen beoordeeld. De vergunning wordt in de praktijk pas verleend na een positief advies van de politie en de VRU (Veiligheidsregio Utrecht). ,,We zullen dat aan de Raad van State laten weten", aldus de wethouder.
Voor de nieuwe sporthal heeft de hele procedure geen enkele consequentie. Het fraaie gebouw staat er en het afwijzen van een bestemmingsplan verandert daar niets aan.