• BDU

'Beste idee' voor schone stroom nog niet duidelijk

ACHTERVELD Tijdens de informatieronde in de raadszaal van Leusden kwam Peter Varkevisser zijn idee voor schone stroom toelichten. Vorig jaar werd zijn inzending tweede bij 'Het beste idee van Leusden' en nu kon hij vertellen welke vorderingen er gemaakt zijn met de elektriciteitsvoorziening in het Valleikanaal.

Arnoud J Spaaij

Erg concreet kon Varkevisser nog geen plan ontvouwen. Tot nu toe zijn er vooral verkenningen gedaan over de haalbaarheid van het idee om elektriciteit op te wekken met het hoogte verschil van water in het Valleikanaal. De stuw bij de Hagenauwselaan zou moeten worden voorzien van een watermolen die elektriciteit kan opwekken voor straatlantaarns in Leusden.

De complexiteit van het idee blijkt vooral te zitten in het eigendom van de sluis. Die is van het Waterschap Vallei en Veluwe terwijl de opbrengst van het project naar gemeente Leusden zou gaan. Varkevisser is nog vol goede moed en verwacht wel binnen enkele maanden meer duidelijkheid over de haalbaarheid. Het gaf wel een beetje de stemming aan rondom het hele project van 'Het beste idee van Leusden'. Bij wethouder Albert Dragt spatte het enthousiasme er niet van af. De schoen wringt op het punt van de beoogde bezuiniging of eigenlijk beter een te kort in de gemeentebegroting. Met de ideeën zou zo'n 25.000,00 euro per jaar bezuinigd moeten worden en Dragt noemde dat bedrag 'niet solide'. Vooral ook omdat andere ideeën, waaronder de eerste prijs die een milieu-battle tussen Leusdense organisaties en/of scholen behelst, ook al geen bezuiniging voor gemeente Leusden oplevert.

Het CDA liet dan ook bij monde van Wim van Ginkel weten het onderwerp 'Het beste idee van Leusden' en daarmee de beoogde bezuiniging nog in een raadsvergadering met b&w te willen behandelen. Van Ginkel was ook nieuwsgierig naar de bezwaren van Fokko Tilma. Tilma heeft schriftelijk uitleg gevraagd over het tot stand komen van de uitslag van 'Het beste idee van Leusden'. Het door Tilma ingediende idee voor onder andere ondergrondse vuilcontainers kan volgens Dragt niet worden gerealiseerd omdat er reeds een traject voor het ophalen van vuilnis is ingezet. Daar zijn de ideeën van Tilma niet inpasbaar volgens Dragt. Tilma kon zijn ideeën en brief niet mondeling toelichten wegens verplichtingen elders. Leusden heeft inmiddels 35.000 euro uitgegeven aan 'Het beste idee van Leusden'.