Benoeming Vermeulen in Zutphen definitief

LEUSDEN Annemieke Vermeulen is per 23 december 2016 benoemd tot burgemeester van de gemeente Zutphen. Vermeulen (52, VVD) is sinds juli 2009 burgemeester van de gemeente Leusden. Daarvoor was zij burgemeester van de (voormalige) gemeente Millingen aan de Rijn van 2005 tot 2009.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 26 mei van dit jaar de profielschets voor de nieuwe burgemeester, in het bijzijn van de commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje, vastgesteld. Voor de burgemeestersvacature Zutphen (ca. 47.000 inwoners) hebben zich 24 sollicitanten per brief gemeld. De commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Vervolgens heeft hij overleg gehad met de door de gemeenteraad van Zutphen ingestelde vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Op basis van de vastgestelde profielschets heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de commissaris van de Koning overgenomen. Vermeulen werd daarop eind oktober voorgedragen voor de post in Zutphen. Tijdens de raadsvergadering van vrijdag 23 december 2016 wordt Vermeulen beëdigd door de commissaris van de Koning en aansluitend vindt de installatie plaats. 

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.