• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Beloofde fietsroute eindelijk aangelegd

LEUSDEN De gemeente Leusden is haar toezegging voor een stukje fietspad nagekomen. Bewoners van de Tabaksteeg en Leusden-Zuid kunnen eindelijk via een veilige route naar het zwembad Octopus en de sportvelden op het Buiningpark.

Frits van Breda

Eind 2011 werd er al bericht dat er naar werd gestreefd het plannetje 'in de eerste helft van het volgend jaar' uit te voeren. Het heeft allemaal wat langer geduurd. Fietsers zullen inmiddels gemerkt hebben dat men op een veilige manier de oversteek kan maken over de Groene Zoom en over het doorgetrokken fietspad via de Bavoortseweg naar het zwembad of andere sportvoorzieningen kan rijden.

EXTRA SPOORBOMEN Voor het zover was moesten er extra spoorbomen geplaatst worden. De nieuwe verkeerssituatie betekent dat er een einde is gekomen aan de soms gevaarlijke situaties die ontstonden als bewoners toch de Groene Zoom wilden oversteken om op die manier een stukje omrijden te besparen.

Vrijwel tegelijk met de plaatsing van de spoorbomen is er een derde spoorbaan aangelegd bij PON om het mogelijk te maken de bestaande rails te verkorten. Door het verwijderen van stukken rails kan een aanvang gemaakt worden met de aanleg van een nieuwe ingang voor het vrachtverkeer dat moet laden en lossen bij Pon.