• Koen Suyk

Basisscholen De Vallei en Klimrakker fuseren

LEUSDEN Het leerlingenaantal van de basisscholen De Vallei en Klimrakker dreigen onder de opheffingsnorm van 105 leerlingen te komen. Het Leusdens college heeft daarom ingestemd met het voorstel van de schoolbestuurders van Stichting Voila voor een fusie van beide scholen.

De gefuseerde scholen gaan in het nieuwe schooljaar (vanaf augustus 2016) deel uitmaken van MFC Atria aan de Asschatterweg. Daarmee blijft het rooms-katholieke en protestantschristelijke onderwijs binnen de wijk beschikbaar. De scholen behouden hun eigen identiteit. De fusie kan rekenen op draagvlak van de ouders en de medezeggenschapsraden, meldt het college.