• Volop bloemen en lekkernijtjes bij de intocht.

    Arnoud J Spaaij

Avondvierdaagse niet op klompen

ACHTERVELD De Achterveldse Klompen Avondvierdaagse leverde natuurlijk wel blaren op. De oorzaak was in de meeste gevallen niet het schoeisel. Heel veel deelnemers op klompen waren er niet.

Arnoud J Spaaij

Verreweg de meeste deelnemers van de avondvierdaagse in Achterveld lopen gewoon op schoenen. Van de verplichting om op klompen de paden in de omgeving van Achterveld te bewandelen, is enkele jaren geleden al afscheid genomen toen de beide basisscholen besloten deel te nemen aan de landelijke avondvierdaagse. Landelijk in de zin van landschap natuurlijk. En dat wordt door zowel jong als oud zeer gewaardeerd. Natuurlijk, veel van de jonge deelnemers zijn helemaal vol van hun afstand en prestatie. ,,Ik heb deze week wel 23 kilometer gewandeld" en ,,nee hoor ik ben helemaal niet moe als ik door het weiland loop" waren zomaar wat opmerkingen vanuit een groepje leerlingen van OBS Het Startblok en de Jozefschool. De veelal onverharde paden langs weilanden en door het bos blijken inspirerend en doen bij de meeste deelnemers alle problemen van pijntjes vergeten.

KLOMPEN De blaren waarover werd gesproken waren meestal blaren bij de begeleiders en ouders. Die bleken af en toe nog best een beetje te weinig geoefend te hebben. In elk geval was er bij de deelnemers die nog wel op klompen liepen geen enkele wanklank. Die zijn het lopen op dergelijk schoeisel natuurlijk wel gewend.

Naast deelnemers die al jaren van de partij zijn bij de Achterveldse wandelingen, waren er ook weer een aantal individuele inschrijvingen, mensen die voor het eerst meeliepen. En juist die deelnemers waren verbaasd over de prachtige omgeving van het dorp en vooral ook over de creatieve manier waarop de organisatie de routes van 5 en 10 kilometer iedere avond weer naadloos bij elkaar liet komen. In totaal deden naast de honderden kinderen van de beide Achterveldse basisscholen ongeveer zo'n vijftig wandelaars individueel mee.

ROLSTOELEN Vrijdagavond was de intocht. ,,Voor het eerst weer eens een avondvierdaagse waar we alle vier de avonden alle afstanden volledig konden lopen", liet de organisatie weten. Dat leverde dan ook een feestelijke intocht op. Een 'wandelfeest' noemde een supporter in het publiek de Klompen Avondvierdaagse dan ook. En dat was het ook. Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk ontving rond half acht de deelnemers die in een rolstoel, al of niet met steun van een duwer, de laatste etappe hadden meegedaan. Stipt om half negen vertrok de stoet wandelaars vanaf het C.M. de Vorplein, wederom onder begeleiding van de muziekvereniging. Met veel snoep, bloemen en applaus werden de deelnemers geëerd en dat gaf een vrolijk lachende colonne door de straten van Achterveld.