• Inmiddels wordt er alweer nieuw zand aangevoerd.

    Arnoud J Spaaij

Asbest uit grond verwijderd voor nieuwe parkeerplaats

ACHTERVELD Het duurde tientallen jaren voordat er werd gebouwd op het voormalige coöperatieterrein. Er ging een uitgebreid proces aan vooraf, maar toen er eindelijk gebouwd was, bleek er toch nog asbest en olie in de grond te zitten. Dat is nu definitief opgeruimd.

Arnoud J Spaaij

 

Inmiddels zijn stratenmakers hard aan het werk om nieuw zand aan te voeren op het kleine terreintje waar eens de werkplaats, of beter gezegd, de smederij van de vroegere Coöperatieve Landbouwvereniging Achterveld stond. Het stuk van zo'n 25 bij 10 meter heeft bewoners, maar ook projectontwikkelaar de Alliantie en alle andere betrokken, nog lang bezig gehouden. ,,Ik hoor mezelf afgelopen jaar nog zeggen op de informatiebijeenkomst: 'we gaan nog binnenkort aan het saneren' ", zegt Bert Zijl, directeur van BK ingenieurs uit IJmuiden. Zijn bedrijf heeft uiteindelijk de begeleiding, metingen, rapportage en verdere uitwerking van de sanering uitgevoerd voor de Alliantie. ,,Eigenlijk had het onderzoek naar vervuiling van minerale oliën gelijk meegenomen moeten worden", zegt Zijl als hij de hele tijdlijn nog eens doorneemt.

 

Het terrein, dat ooit een belangrijke economische plek was voor Achterveld, is in 2013 schoongemaakt waarna de Alliantie een nieuwe flat en een aantal woningen heeft gebouwd. Toen er een parkeerplaats moest worden aangelegd, werd er ondanks eerdere schoonmaakwerkzaamheden toch asbest in de grond aangetroffen. ,,Het stuk is toen gelijk afgezet", zegt Bert Zijl. ,,Dat gaf natuurlijk en heel begrijpelijk onrust bij de bewoners. Op een informatie-avond in 2016, waar ook de Alliantie en gemeente Leusden aanwezig waren, heb ik een heel verhaal verteld. Wat doet asbest? Hoe schadelijk is het? Kan het kwaad voor m'n kinderen?" Toen was er nog geen sprake van olie in de grond. Dat werd pas aangetroffen toen BK ingenieurs ter voorbereiding een nieuwe meting verrichtte. ,,En dan gelden er heel andere regels", verklaart Bert Zijl de vertraging van de sanering, ,,want de provincie heeft dan hele andere normering. En hoewel er bij een parkeerplaats volgens de regels met een nieuwe laag grond had kunnen worden volstaan hebben we het nu goed en grondig aangepakt. Wat dat betreft wordt dat in Nederland goed gedaan."

Het heeft er wel voor gezorgd dat de sanering bijna een jaar later is uitgevoerd. Voor de sanering begon is ook de omgeving onderzocht. Bij huizen, velden en straten zijn monsters genomen. ,,Daar hebben we geen gevaarlijke stoffen verder aangetroffen. Alles voldoet aan de normering", zegt Zijl.

Waar de vervuiling vandaan komt of hoe het is ontstaan, is een vraag waar BK ingenieurs zich niet mee bezighoudt.

,,Nee", zegt Zijl, ,,wie het gaat betalen is voor ons geen vraag. Natuurlijk spelen die vragen. Is er onzorgvuldig gesloopt? Zat het al in de grond?" Die vragen zijn meer van juridische aard en wel van belang voor de Alliantie want de sanering was niet voorzien. Maar het stukje grond is gelukkig ook weer niet heel erg groot.