Anderen ontmoeten in het Inlooppunt

LEUSDEN - Vanaf woensdag 21 januari is er een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding in Leusden. Iedereen is welkom volgens Antoinette Evertse, coördinator van het Inlooppunt.De huidige regelingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondergaan een structurele verandering. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun bewoners. In opdracht van de gemeente Leusden hebben de organisaties Abrona, Beweging 3.0, Amerpoort, Kwintes, Boogh en Welzijn Leusden de handen ineen geslagen om tot een nieuwe laagdrempelige vorm van vrijetijdsbesteding te komen voor de bewoners van Leusden. De coördinatie van deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding is in handen van Antoinette Evertse, werkzaam bij Welzijn Leusden. Als gevolg van deze samenwerking is 'het Inlooppunt' bedacht met als kernwoorden 'Anderen Ontmoeten'. Tweemaal in de week, woensdag van 15.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur, kunnen bewoners van Leusden elkaar treffen in 't Binnenhuys. Uniek aan dit project binnen Leusden is dat er geen indicatie nodig is om mee te doen aan de activiteiten. Door de veranderingen in de regels zijn er mensen die vanaf 2015 geen indicatie meer krijgen terwijl zij dit nu wel hebben. Om deze groep bewoners niet tussen wal en schip te laten vallen in deze vorm van vrijetijdsbesteding opgezet. Het Inlooppunt is bedoeld voor iedereen, dus ook mensen met een lichte beperking, beginnende dementie, psychiatrische aandoening of hersenletsel en anderen die daar behoefte aan hebben. Er zijn diverse mogelijkheden om een rol te spelen bij deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Je kan binnenkomen als deelnemer maar vind je het leuk om achter de bar te staan dan kan er ook een rol als vrijwilliger voor je weggelegd zijn.Tijdens het Inlooppunt zijn er vrijwilligers en professionele medewerkers aanwezig. Deze professionele medewerkers zijn werkzaam bij de samenwerkende organisaties. Op de woensdag is vooralsnog het plan om een kookgroep te beginnen. Met elkaar het menu bedenken, boodschappen doen, samen koken en daarna aan tafel met elkaar. Soms zijn activiteiten gratis. Mochten er wel kosten gemaakt worden voor activiteiten dan zullen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Het Inlooppunt wil vraaggericht werken en de activiteiten worden dan ook grotendeels bepaald door de aanwezigen. Naast activiteiten met elkaar is er ook de mogelijkheid om hulp te ontvangen bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld zorg of hulpmiddelen.Vrijdag 16 januari vindt de officiële opening plaats in 't Binnenhuys door wethouder Jan Overweg. Belangstellenden en buurtbewoners zijn welkom om bij deze opening aanwezig te zijn. Voor meer informatie hierover kan men vanaf 5 januari contact opnemen met Antoinette Evertse van Welzijn Leusden 033-3034444.Op de foto: Biljarten behoort ook tot de mogelijkheden bij het Inlooppunt. Rechts Antoinette Evertse in gesprek met een vrijwilligster van 't Binnenhuys.