• Arnoud Spaaij

Alvast afscheid van burgemeester

LEUSDEN Margreet Horselenberg, waarnemend burgemeester van Leusden, reageerde vrolijk op de warme woorden die raadslid Riet Koetsenruijter haar deed toekomen namens de voltallige raad van Leusden. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was ook alweer de laatste vergadering die Horselenberg voorzat.

Veel lovende woorden en vooral waardering voor de frisse wijze en humorvolle aanpak waarop Horselenberg leiding gaf aan bestuur en politiek in Leusden de laatste tijd.

Zelf gaf de interim burgmeester aan nog niet verdwenen te zijn uit Leusden want inmiddels heeft ze de prachtige omgeving zo goed leren kennen dat ze zeker nog weer op de fiets stapt in Leusden.