• BDU

Alleen VVD wijst plan voor nieuw gemeentehuis af

LEUSDEN Het college heeft de handen op elkaar gekregen voor het 'Huis van Leusden'. Behalve het gemeentehuis zal hier ook een aantal woonzorgappartementen en een 'eet-werk-café' worden gevestigd.

Anneke Verhoeven

Alleen de VVD is tegen het plan om ruim 9 miljoen in het gebouw te investeren. ,,We zijn nog steeds van mening dat het ook anders had gekund", aldus Klaas Roskam tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 juli. De overige partijen toonden zich enthousiast, met name over het feit dat het gebouw energieneutraal wordt - wat overigens een voorwaarde was waaraan de projectontwikkelaar moest voldoen. ,,Een schoolvoorbeeld van milieubewuste nieuwbouw", aldus GroenLinks-PvdA. Ook de fractie van ChristenUnie-SGP had niets dan lof voor de ,,waardevolle invulling van het gebouw", waar zorg en maatschappelijke betrokkenheid uit spreken. D66 vroeg zich af de energiemaatregelen ook leiden tot lagere exploitatiekosten. Verwijzend naar het - beperkte - heien pleitte deze partij voor een gedegen onderzoek naar de bodemgesteldheid, met het oog op de belangen van de omwonenden.

GOEDKOOPSTE Een trotse wethouder Jan Overweg benadrukte, met name richting dwarsligger VVD, dat de nu gekozen variant de goedkoopste is. Hij erkende verder dat de tijdelijke situatie (het gemeentelijk apparaat zal twee jaar lang worden gehuisvest in het Waterschapshuis aan de Fokkerstraat) wel vereist dat goed gekeken wordt naar de toegankelijkheid van dat pand.