• Frits van Breda

'Alleen bouwen voor eigen behoefte'

LEUSDEN Het college presenteert vandaag, woensdag 14 juni, het voorstel over de toekomst van Leusden. De presentatie begint om 20.15 uur in de Korf. Er is goed geluisterd naar de mening die bewoners, ondernemers en organisaties hebben gegeven tijdens een tweetal bijeenkomsten, straatinterviews en via internet. De gemeenteraad wordt op 5 juli gevraagd een besluit te nemen. Na 2025 zullen er tot 2040 nog 750 woningen gebouwd worden als het aan het college ligt. Naar verwachting zal het merendeel in het 'buitengebied' moeten komen. Het 'bouwen over het Valleikanaal' is tientallen jaren een taboe geweest in Leusden. Wellicht is er geen andere oplossing voorhanden.

Frits van Breda

De negen gemeenten van Regio Amersfoort hebben gezamenlijk ook een regionale ruimtelijke visie opgesteld. Daarin wordt de verwachting uitgesproken dat er na 2030 een behoefte zal zijn aan circa 12.000 woningen. Vooral Amersfoort, Nijkerk, Soest en Leusden zouden de toestroom van nieuwe bewoners moeten opvangen. De inwoners van Leusden die een bijdrage geleverd hebben aan de discussie over de groei van hun gemeente blijken niet te voelen voor een grote expansie. Het college stelt de raad dan ook voor geen bijdrage te leveren aan de gewenste regionale woningbouw.

Tussen nu en 2025 zullen er in Leusden nog tussen de 800 en 1200 woningen gebouwd gaan worden. Daarvan zullen er in ieder geval 300 in de categorie sociale woningbouw zijn. De raadpleging over de toekomstige woningbouw betrof de periode na 2025. Het is duidelijk geworden dat de inwoners erg gehecht zijn aan het groen in zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Ook een levendig centrum creëren en mogelijkheden bieden voor economische activiteiten scoorden hoog. Helemaal stoppen met het bouwen van nieuwe woningen na 2025 vonden de meeste deelnemers die hun mening gaven, geen goed idee. Leusden zou met dit scenario inslapen en geen toekomst bieden aan de kinderen die er geboren worden.

Het scenario waarin uitgegaan wordt van een bescheiden groei met behoud van het groen bleek het beste te scoren. Het college denkt met hun voorstel aan deze wens tegemoet te komen. De ruimte voor de bouw van vijftig woningen per jaar na 2025 is echter niet te vinden binnen de huidige 'rode contouren'. Over de ruimte waar dan wel gebouwd zou kunnen worden, spreekt het college zich nog niet uit. Ongetwijfeld zal dit onderwerp aan de orde komen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ook vier jaar geleden was het een punt dat de partijen bezig hield. Toen was het wel of niet bebouwen van de Langesteeg een onderwerp dat de gemoederen bezig hield. Nu komt het bouwen 'over het valleikanaal' weer ter sprake. Zo'n vijftig jaar geleden was deze mogelijkheid ook ter discussie. Toen gaf het zelfs aanleiding tot een demonstratie van agrariërs waar ook de lokale bevolking zich bij aansloot.