Alle geboortezorg-organisaties in provincie Utrecht werken samen

LEUSDEN In het samenwerkingsconvenant dat in januari 2015 is gesloten, staan afspraken over samenwerking in de geboortezorgketen centraal. Met de toetreding van vier organisaties op 26 januari is volgens GGD regio Utrecht binnen een jaar na de start een regio dekkende keten in de geboortezorg ontstaan. Alle eerstelijns verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en tweedelijns verloskundig zorgverleners in de provincie Utrecht werken samen bij het bieden zorg voor ouders en kinderen. In een bijeenkomst bij GGD regio Utrecht hebben de zorgprofessionals teruggeblikt op het eerste jaar en verdere activiteiten afgesproken.

De samenwerkingsafspraken richten zich op de overdracht van de zwangerschap en kraamperiode naar jeugdgezondheidszorg (JGZ), op vroegsignalering en terugkoppeling van risicosignalen in een kwetsbaar gezin. Ook op overleg op uitvoerend en bestuurlijk niveau, evaluatie en op borging van de afspraken. Met als doel bij te dragen aan een zo gezond mogelijke start van ieder kind.

Vertegenwoordigers van Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) WKZ ´Verloskunde op één lijn´, VSV Utrecht Zuid en omgeving, VSV Eendracht, Eerstelijns Verloskundigen Coöperatief Midden-Nederland, Kring Verloskundigen Amersfoort, Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) Utrecht, KSV Woerden, KSV Amersfoort, Rivas Jeugdgezondheidszorg en Kraamzorg, Vitras Jeugdgezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg gemeente Utrecht en GGD regio Utrecht tekenden in 2015 het samenwerkingsconvenant. Nu hebben ook VSV Amersfoort, VSV Hofpoort Woerden, Verloskundigen rond Utrecht en Therapeuticum zich aangesloten.

Wethouder Fleur Imming van de gemeente Amersfoort en tevens portefeuillehouder Jeugd in het Algemeen Bestuur van GGD regio Utrecht over de samenwerking: ,,Met de toetreding van deze vier organisaties hebben we alle geboortezorg-organisaties in onze provincie bijeen. We trekken gezamenlijk op rondom de zorg voor het pasgeboren kind. Het is positief dat we daarmee vóór de geboorte van het kind starten, zodat we in onze regio actief gezonde en veilige zorg kunnen bieden. Een geweldige stap vooruit voor (aanstaande) ouders en kinderen en de zorgprofessionals."

In 2016 willen de convenantpartners overgaan tot één provinciaal overdrachtsformulier rondom geboortezorg en de overdracht monitoren van risicosignalen in een kwetsbaar gezin (de zogenoemde warme overdracht tussen de geboortezorg-organisaties). Ook willen zij naar eigen zeggen de samenwerking met de gynaecologen in de ziekenhuizen en de huisartsen uitbreiden.

Het werkgebied van GGD regio Utrecht bestaat uit de 26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.