• Hans Beijer

Aftrap voor afvalvrije scholen

LEUSDEN Om afvalvrije scholen in Leusden te realiseren, hebben Henriette Former en Jolanda Zeilmaker namens De Groene Belevenis en Wichert Eikelenboom namens Voila (het samenwerkingsverband van basisscholen in Leusden en Achterveld) op 29 juni een overeenkomst ondertekend waarin is opgenomen dat beide partijen in de komende jaren gaan samenwerken.

Hans Beijer

De Groene Belevenis is een belangrijke partner van basisscholen als het gaat om het vergroten van de natuurbeleving bij leerlingen en het overbrengen van de duurzaamheidsgedachte. De leskisten, techniekdozen en projecten bewijzen hier al jaren hun waarde. Dat de komende jaren scholen in nieuwe gebouwen zullen komen, is een goede aanleiding om verder door te pakken.

ENERGIENEUTRAAL Wanneer op 22 augustus de kinderen van de basisscholen KLA4 (voortgekomen De Klimrakker en de Vallei) en De Bongerd aftrappen voor het nieuwe schooljaar, dan doen ze dat in het gebouw van het MFC (multifunctioneel complex) Atria in de wijk Alandsbeek. Atria is niet alleen bijzonder qua vormgeving en functionaliteit, met gebruikmaking van de nieuwste technieken is het ook geheel energieneutraal. In de hal zal een televisiescherm komen te hangen waarop te zien is hoeveel energie er op dat moment wordt opgewekt, bijvoorbeeld als de zon schijnt. Geheel in lijn met een dergelijke stimulerende omgeving waar je concreet kunt ervaren wat er aan duurzaamheid mogelijk is, start een pilot: de scholen in Atria gaan in het nieuwe schooljaar draaien met de intentie afvalvrij te worden. Daarbij is een aantal praktische ideeën meegenomen die zijn geopperd in de Jeugdgemeenteraad. Allereerst wordt getracht om het afval op school te scheiden. Er staan twee grote bakken (voor papierafval en voor PMD) en twee kleine bakken (voor GFT en voor restafval) duidelijk zichtbaar in elk lokaal. Ze zijn ook doorzichtig, zodat je duidelijk kunt zien wat er in zit. Het zal regelmatig de vraag oproepen of het afval wel in de juiste bak terecht is gekomen, maar ook: kan het niet wat minder soms?

BEWUSTWORDING Het is een bewustwordingsproces waarbij de leerlingen niet alleen leren om het afval goed te scheiden, waardoor het meeste afval in feite weer grondstof wordt via hergebruikt, maar zich ook gaan afvragen op welke manieren je de afvalstromen zelf kunt verminderen, want dat is nog duurzamer.

Waarom bijvoorbeeld drinkpakjes meenemen, als je ook elke dag een drinkbeker kunt meenemen (en op school met water kunt bijvullen, want water is beter dan sapjes en limonade) en waarom niet in je trommeltje alleen de dingen meenemen die je ook helemaal opeet (dus zonder verpakking eromheen).

VOORBEELD Dit alles sluit naadloos aan op de invoering van het omgekeerd afval ophalen in de gemeente Leusden, dat gericht is op beter scheiden van afval en burgers wil belonen als ze minder restafval 'produceren'.

De ervaringen die opgedaan zullen worden in Atria kunnen als voorbeeld dienen voor andere scholen, waaronder die in februari van start gaan in het dan opgeleverde, gloednieuwe MFC Atlas in De Biezenkamp.