• Badmeester David Wagensveld geeft instructie wat te doen als je rubberboot omslaat.

    Foto Rinus van Denderen

AFAS Swim Experience een groot succes

LEUSDEN De AFAS Swim Experience in zwembad Octopus blijkt een groot succes te zijn. Niet alleen de deelnemende kinderen, ook ouders, schoolbesturen en gemeentebestuur zijn enthousiast. Ook de zweminstructeurs en personeel van het Leusdense zwembad vinden het fantastisch om op een geheel nieuwe manier kinderen ervaring op te laten doen in het water. In totaal doen er ruim 2000 kinderen mee aan het initiatief dat op 16 januari is begonnen.

Frits van Breda

Nadat enkele jaren geleden het schoolzwemmen verdween uit het lesrooster van de basisscholen, vonden veel betrokkenen dat een groot verlies. Alle kinderen uit de groepen 3 en 4 kregen eens in de veertien dagen de gelegenheid om te oefenen voor hun diploma A of B. Kinderen met een diploma op zak hadden de mogelijkheid om meer ervaring op te doen. Voor de scholen waren de zwemlessen een behoorlijke belasting, voor de gemeente betrof het een flinke uitgavenpost.

AFAS Gerard Onink, bedrijfsleider van zwembad Octopus, zocht al lange tijd naar een mogelijkheid om het zwemmen voor scholieren op de één of andere manier nieuw leven in te blazen. Wethouder Albert Dragt kwam met een mogelijke oplossing. Vergezeld door de directeur van SRO, beheerder van het zwembad, brachten Onink en Dragt een bezoek aan AFAS. Doel was te vragen om een bijdrage zodat er voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer schoolzwemmen mogelijk was. Martijn Delahaye, directeur marketing van AFAS, bleek direct enthousiast en hielp vervolgens om meer sponsors te vinden. Mede omdat AFAS de helft van het benodigde geld beschikbaar stelde werd besloten het nieuwe initiatief AFAS Swim Experience te noemen.

Inmiddels is de eerste serie lessen al achter de rug. Scholieren konden leren wat ze moeten doen als ze door het ijs zakken en hoe ze weer veilig op het droge kunnen komen. De kinderen die nog niet beschikken over een zwemdiploma krijgen apart les en worden zo nodig geholpen om het diploma te kunnen behalen.

OVERLEVINGSLESSEN Gerard Onink en zijn team hebben voor het resterende schooljaar nog heel wat op het programma staan. Vorige week is gestart met kinderen te leren wat ze moeten doen als ze met regenkleding, laarzen, regenbroek en jas in het water terecht komen. In een volgende reeks lessen komen er rubberbootjes in het zwembad. De schooljeugd gaat ervaren hoe ze zich moeten redden als hun bootje omslaat. Parallel aan dit soort overlevingslessen wordt aandacht besteed aan verschillende zwemsporten zoals schoonspringen, waterpolo en wedstrijdzwemmen.

AFAS en de inmiddels tien andere sponsors hebben toegezegd de Swim Experience in ieder geval drie jaar financieel te steunen. Bedrijfsleider Onink hoopt dat de sponsors hun naam blijvend willen verbinden aan de zwemactiviteit. Voor de gemeente Leusden zijn er geen directe kosten aan het initiatief verbonden.

Het vervoer, voorheen een zaak van de gemeente, wordt nu geregeld door de scholen zelf. Kinderen komen op de fiets of worden gebracht en gehaald door vrijwilligers. De sponsors staan garant voor de loonkosten van het zwembadpersoneel, overige kosten komen voor rekening van de SRO.